Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

4941_copy.jpg

Oudst bekende vermelding van het colfspel, 1261

De oudst bekende vermelding van het colfspel staat in Boeck Merlijn van Jacob van Maerlant uit 1261. Het hier gegeven fragment is afkomstig uit 'Jacob van Maerlants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift', in 1880 verzorgd door dr. J. van Vloten. Er zijn geen afbeeldingen bekend van dit deel uit het oorspronkelijke manuscript. Zie verder het album Anno 1261: ...mit ener koluen... .

In de versregels 4933, 4934 en 4935 lezen we over een aantal kinderen die in een weiland een bal sloegen. In versregel 4941 krijgt het rijkste kind van het dorp moedwillig een slag toegediend met een colfstok.

Particulier bezit.

Bron: Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie