Webmuseum Colf & Kolf
Anno ca. 1220 – ca. 1300 - Jacob van Maerlant en het boek MerlijnAnno 1261 –  ...mit ener koluen... - oudst bekende vermelding van het colfspelTussen ca. 1180 en 1200 ...enfanz qui jouoient à la çoule...Geoffrey of Monmouth, ca. 1130-1150Nennius of Nemnivus, 2e helft achtste eeuw
Click for large image

Anno ca. 1220 – ca. 1300 - Jacob van Maerlant en het boek Merlijn
Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie