Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

011158_3.jpg

Wapenbord, 1788

Wapenbord en naamlijst uit 1788 van de regenten en regentessen van het leproos- en proveniershuis te Rotterdam.

Linksonder op dit bord is het alliantiewapen Suermondt-Kolff afgebeeld (Catharina Quirina Kolff). Dit wapen bestaat uit drie verlaagde kolven in de vorm van hamers, in het schildhoofd vergezeld van een lelie. Alles van goud in een veld van blauw.

Olieverf op doek. Met lijst 114,5 x 191,5 cm.

Historisch Museum Rotterdam

Literatuur
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2

Click for large image

klick.jpg

Wapen van Theunis Klick

Het wapen van Theunis Klick op het orgel van de kerk in Culemborg, door hem geschilderd op 26 september 1720.

Theunis Klick was afkomstig uit Hoorn en vestigde zich in 1712 als organist in Leerdam. Ook uit Leerdam is bekend dat hij daar in de kerk bepaalde schilderwerkzaamheden verrichte. Hij overleed in 1731.

De naam Klick is een zogenoemde onomatopee of klanknabootsing van het geluid dat de colfstok maakt bij het slaan of klappen van de colfbal. Vergelijk de naam kliek bij het kolfspel.

In het wapen van Theunis Klick is een zogenoemde 'Schotse kliek' afgebeeld. Dit is niet de traditionele colf met loden slof, maar een geheel uit hout vervaardigde slagstok. Dergelijke 'Schotse klieken' zijn in grote getale in de Lage Landen ingevoerd.

Bron: Marijn Slappendel (afbeelding)

Literatuur
• Serendipity of Early Golf van Robin Bargmann, pagina 73. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 51. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

KNKB035.jpg

Familiewapens

Bij een aantal families duidt de naam op een duidelijke verband met het colfspel, zoals Kolff, Bornecolve, Colff en Colve. De heraldische verbeelding is vaak verwarrend. Soms is dat meer een hamer of kromstaf dan een colf- of kolfstok.

Bij wapens van families als Groot en Van Daatselaer is niet meer na te gaan of de wapenfiguren al dan niet juist zijn weergegeven. Dezelfde onduidelijkheid bestaat bij een wapen als dat van de familie Born, waar een 'étui de crosse' is afgebeeld.

Literatuur
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2

Click for large image

VanBalveren.jpg

Familiewapen Van Balveren

Colfstok in de heraldiek: het familiewapen van het gelacht Van Balveren. Dit wapen van het geslacht Van Balveren is in 1822 geregistreerd in het Wapenboek van de Nederlandse adel.

De kolfstokken in dit familiewapen zijn bedoeld als waardigheidstekens en niet als slagstokken voor het kolfspel. Zie het artikel 'De familie Van Balveren en de drie kolven' van Ayolt Brongers: http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf

Het geslacht Van Balveren, uitgestorven in 1920, is een zeer gerenommeerd en roemrijk geslacht, verbonden aan de Ridderschap van Gelderland, met name uit Nijmegen en omstreken (Huis te Delwijnen). In 1814 benoemd in de Ridderschap van Gelderland met als erkenning de titel baron.
Wapen: "In zilver drie rechtop en naast elkander geplaatste zwarte kolven (gelijk bij het kolfspel gebruikt worden), met het handvat omlaag; en twee zwarte dwarsbalken, over alles heengaande. Gekroonde helm met zilver-zwarte dekkleeden.
Helmteeken: twee van elkander afgewende zwarte kolven, uit de kroon opkomende, zoodat men het handvat niet ziet (geplaatst in de vorm van een omgekeerden keper)
Schildhouder: twee rood-getongde bruine leeuwen.

Bron: Jaap Röell i.s.m. Egbert Wolleswinkel, secretaris van de Hoge Raad van Adel te Den Haag.

Literatuur
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 51. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

Wamel_wapen.jpg

Gemeentewapen van Wamel

Gemeentewapen van Wamel:
In zilver drie rechtop staande, naast elkander geplaatste kolven van sabel, met het handvat omlaag en een golvende dwarsbalk van azuur over alles heen gaande; het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.

De dwarsbalk zou de Waal moeten symboliseren. Waar de kolven vandaan komen is niet met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk is dat dit gemeentewapen is geïnspireerd door het familiewapen van het geslacht Van Balveren, tot hun uitsterven in de 18e eeuw bewoners van Lakenburg te Wamel. Het aantal kolven slaat misschien op de drie dorpen in de gemeente, Wamel, Boven- en Beneden Leeuwen.

De gemeente Wamel is in 1985 opgegaan in de nieuwe gemeente West Maas en Waal.

Bron: www.ngw.nl/w/wamel.htm

Literatuur
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 51. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

Wapen_Kolff.jpg

Wapen familie Kolff, midden 18e eeuw

Het wapen van de familie Kolff, zoals in gebruik sinds het midden van de 18e eeuw. In blauw drie verlaagde kolven met de vorm van klophamers, de middelste overtopt door een lelie, alles van goud. Helmteken: een zittende zilveren zwaan, rood getongd en zwart gebekt. Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Oudste bekende wapenvoerder in de familie is Ds. Wolter Kolff volgens het alliantiewapen van hem en zijn echtgenote, gedateerd 1671 (in familiebezit). In het schild zonder kleuraanduiding voerde hij drie kolven, de slagstukken naar beneden, de buitenste twee toegewend, de middelste naar rechts. Hij voerde als helmteken een staande omgewende zwaan. Met het hier afgebeelde wapen Kolff, met de zwaan staande en omgewend, zegelde Cornelis Kolff, notaris te 's Gravenhage (Den Haag), van 1704 tot 1710 tal zijner akten (Haags Gemeentearchief, Notarieel archief, inv.nrs. 1695 en 1696).

Het schildhoofd van dit wapen is ook terug te vinden in het alliantiewapen Suermondt-Kolff op het wapenbord en de naamlijst van de regenten en regentessen van het leproos- en proveniershuis te Rotterdam uit 1788 in het Historisch Museum aldaar. De drie klophamers met lelie worden ook gebruikt in de familiewapens van Van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk en Van Breda Kolff.

Bron: Marius Kolff (www.kolff.nl)

Literatuur
• De colfstok in de heraldiek, door A.C.A. van Soest in: Colf. Kolf. Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus 1982, p. 66-67, Zutphen
• De familie Van Balveren en de drie kolven, door J. Ayolt Brongers. Maart 2015 (http://www.colf-kolf.nl/1700-1885_hr/0134.pdf). ISBN 906255-112-2


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie