Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

1757-hernhutsche_nachtegaal.jpg

De ongelukkige speelder, 1757

De ongelukkige speelder uit 1757, anoniem

Uit: Het Hernhutsche Nachtegaaltje, in eene vrolyke luim; Zingende honderd nieuwe en nooit te voren gedrukte Airtjes; zoo Menuëtten, Contredansen, Marsen, &. &.

Gedrukt voor den Auteur, te Amsteldam. 1757.

De ongelukkige speelder.

Toon: Menuët. Wie kwam my te wekken zoo ras.

1.
Ach! ach! 'k ben myn geldje kwyt,
Is dat voor my niet een spyt!
'k Zeg voortaan 't verbruide spel,
Altoos vaarwel: ://:
'k Wouw dat Bord en Dobbelsteen,
In Neptunis plas verdween,
En dat de Kaart,
Verbrande op Pluto's haart. ://:

2.
Schoon ik Trokkedielje speel,
Of Verkeer, 't is eevenveel:
Gooi ik Vaa, of Passedies,
't Is al verlies: ://:
't Zy ik Omber of Piecquet,
Of Quadrielje of wel Bazet,
Wische of Lanterlu,
't Is voor en naa fou tu. ://:

3.
Speel ik 's morgens op Biljard,
't Is of my de Tafel sard:
Keu en Bielje, Stok en Mard
Zyn my steeds dwars. ://:
Als ik Trok, myn geld raakt voort:
Zelden raak ik Pen of Poort:
'k Vind geen geluk,
In Kolfbaan, Bal of Stuk. ://:

4.
'k Heb daar weêr de gansche nacht,
Met de Stenen doorgebracht,
En, daar 't Spel op 't beste leek,
Kreeg ik die steek; ://:
Viermaal vyven naa malkaêr;
'k Heb noch werk dat ik bedaar;
Maar, 'k hoor de Haan,
Des wil ik naar Bed toe gaan. ://:

Bron: Do Smit, met dank aan Martine de Bruin, projectmanager van de Liederenbank van het Meertensinstituut


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie