Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

zinnebeelden_.jpg

Leerzaame zinnebeelden, 1725

Leerzaame zinnebeelden met historische-, natuur- en zedekundige aantekeningen, door R:V.L. (= Roeland van Leuve). 1725

Met plaaten (= kopergravures)

Te Amsterdam, By H: Bosch, Boekverkooper over het Meisjes Weeshuis.

Met Privilegie

In de bijlage zijn opgenomen:
• XVIII. Zinnebeeld op een Kaatsbal (p. 93 - 96)
• XXIII. Zinnenbeeld op een Kolfbaan (p. 115 - 118)

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie