Webmuseum Colf & Kolf
Charlotte Dematons, 2012
Click for large image

Charlotte Dematons, 2012
Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie