NGA Early Golf Webmuseum
Click for large image

033.jpg

Feestlied, 1884

Feestlied

Wijze: Gij schitterende kleuren van Nederlands vlag

Zing luid thans een lied voor het ‘Vier Malen Een’
Den naam van de Sociëteit
Zij breken zich baan door veroordelen heen
Blijv’ kweekster van hartelijkheid
Zij geev’ ons een beeld, van dat woord, zoo vol kracht
Door Eenheid tot Vrede, door Eenheid tot Macht
Der vuige verdeeldheid ten eeuwigen spijt!
Der vuige verdeeldheid ten spijt!

Weest trotsch op haar name, weest trotsch op haar vaan
Verkondigsters van onzen roem
‘De Eenen’ zij voeren het zilver der maan
Och dat men zoo vlek’loos ze ook noem!
De kleur van de Vaan is dat smetlooze blauw
’t Symbool van gehechtheid, van eeuwige trouw
Waardoor deze kring hier zal blijven bestaan!
Met eere zal blijven bestaan

Feestlied
Wijze: Gij schitterende kleuren van Nederlands vlag
Sociëteit 'De Vier Eenen', Spanbroek
Dinsdag 22 januari 1884 's avonds ten 7 ure, in het lokaal van Mejuffrouw de Wed. Smit te Spanbroek, met medewerking van Het Hoornsch Muziekkorps onder directie vam den Heer Jongbloet en de Solisten Mej. G.C. Gorter, leerlinge van het Conservatoire te Keulen (piano) en Mej. M.B. van Balen Blanken van Benningerbroek (zang).
Zie de archieven van Joop Brongers voor het volledige feestprogramma.