Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

1887--NK_.jpg

De Nationale Kolfbond, 1887

1887 Schiedam
84

Nationale Kolfwedstrijd
1887.

Wijze: Suzanna

De Nationale Kolfbond
Staat thans in vollen bloei,
Hoe heerlijk uit zich hier zijn kracht,
Zijn leven en zijn groei,
Hiep, hiep, hoera!
Lang leve onze Bond,
Een bond zooals voorheen nog nooit
In 't Kolfspel bestond.

Eertijds werd ons geliefkoosd spel
Op hoogen prijs gesteld,
De banen waren legio,
Alom wordt 't nog verteld;
Maar zooals wij,
Heeft men geen bal geraakt,
Want eer wij van hier scheiden gaan,
Zal 't juichen nog dat 't kraakt.

Vrienschapp'lijk en gezellig toch,
Bewegen wij ons hier,
En is de prijskamp dra beslecht,
Dan volgt gepaste sier;
Dan wordt hernieuwd
Wij kolvers weten 't wel:
Bij zang en dronk, de Kolversband
Van broeders in het spel.

De wedstrijd werd in Alkmaar
Verleden jaar gevierd,
Met 58 punten heeft
Vincent ze daar gepierd,
Maar Tensen won
Met G o m den eersten prijs,
S a ij e t of G o m wie hier beslist,
Wat is de beste wijs?

Saijet heeft als a n t i q u i t e i t,
Voorzeker zeer veel schoons,
Maar G o m in net en sierlijkheid,
Heeft iets zeer ongewoons.
Saaije Saijetten,
Betwist den eersten prijs,
Aan al de Gummies is de baan,
Op ouderwetsche wijs.

De nieuwe strijd om Korpsprijs
Viel alom in den smaak,
Wie die Medaille winnen zal?
En pikken aan den haak?
Leve zij allen!
Die kampers jong en grijs,
Het zijn de minste kolvers niet,
Die dingen naar deez' prijs.

Men zegt dat G o u d a had het land,
't Stond H a a r l e m ook niet aan,
Men had gewenscht, 't viel uit de hand,
Den wedstrijd op heur baan.
O N i e u w e N i e d o r p,
Ge deedt Sch i e d a m plaisir,
Het lot had wel voor U beslist,
Het Bondsfeest is thans hier.

Wie weet of nu S t. M a a r t e n niet,
Of B o s k o o p, Z u i d sch a r wouw,
Het feest aan G o e s of D e l f t biedt,
Die 't elk wel hebben wou;
Maar als 't in G o e s is,
Dan komt er toch gewis?
Zooals Sch i e d a m het heeft gedaan,
Een spinternieuwe baan!

Als Z e v e n h u i z e n, O v e r sch i e,
En W a a t' r i n g of S p a n b r o e k,
Ook zeggen 't kan bij mij niet zijn,
Wij danken voor 't bezoek.
Wat dan Mijnheeren?
Geen nood, komt tijd, komt raad;
De bond, komt heffen wij het glas,
Zal blijven 't ga zoo 't gaat.

Met B o l s w a r d sluiten wij de rij,
Het verste op de reis,
Joviale Kolvers, roem ze vrij,
Joviaal op Friesche wijs.
Zeeuwen en Friezen,
Met Holland Noord en Zuid,
Drinkt allen op een ieder's heil,
Het glas ten bodem uit.

De President met heel 't Bestuur
Van onzen Kolfbond,
En Balenblanken die het eerst
Aan 't hoofd der Kolvers stond:
Hiep, hiep, hoera!
Zij leven lang, hoera!
In seculorum secula,
Hiep, hiep, hiep, hiep, hoera!

Bron: Stadsarchief Amsterdam, inventaris M.D. Kalker, Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie