Webmuseum Colf & Kolf
Click to go back

De mensch leeft niet slechts voor zijn daaglijksche taak, ws. 1887
Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie