Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

waardigheidstekens.jpg

Waardigheidsinsignes, 1885

Zilveren waardigheidsinsignes voor het bestuur van de kolfbond.

De médailles zijn in gebruik genomen bij de oprichting van de Nederlandsche Kolfbond en het insigne voor de 'president' (= voorzitter) is dus nog gedragen door dr. Van Balen Blanken. Voor elke insigne is in 1885 zes gulden betaald. De draaglinten in de kleuren van de Nederlandse vlag zijn van later datum.

Het rijkswapen van Nederland is een toevoeging uit 1985, toen de kolfbond het predikaat 'Koninklijk' aan zijn naam mocht toevoegen.

Beschrijving van het rijkswapen:
Schild: In azuur, bezaaid met blokjes, een leeuw gekroond met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard met gevest en in de linkervoorklauw een bundel van zeven pijlen, tezamen gebonden met een lint.

Boven het schild de Koninklijke kroon en aan beide zijkanten een klimmende leeuw als schildhouders. Onder het schild een lint van azuur met de devies (wapenspreuk) 'Je Maintiendrai' in Latijnse letters.

De médailles dragen de volgende teksten (van links naar rechts):
- PRESIDENT van den NEDERL. KOLFBOND (4,7 x 3,6 cm, met lint 10,8 cm)
- SECRETARIS van den NEDERL. KOLFBOND (4,7 x 3,6 cm, met lint 8,6 cm)
Er is ook een (identiek) insigne voor de penningmeester, maar deze ontbreekt op de foto.

Het zilvermerkje bevindt zich op de linker krul, direct onder het hangoogje (op de foto alleen te zien bij vergroting),

Bron: Peter Tock en Martin Bakker, resp. voorzitter en secretaris van de Koninklijke Nederlandse Kolfbond.

Click for large image

Vaandel_Goes.jpg

Vaandel, tweede helft 19e eeuw

Vaandel van kolfsociëteit 'De Prins van Oranje' te Goes.

Zoals ook dit vaandel aangeeft, is deze kolfsociëteit opgericht in 1855, maar hoewel het hier een zeer oud vaandel betreft is het niet zeker dat dit al direct na de oprichting in gebruik is genomen.

Afgebeeld is onder het gecombineerde wapen van Zeeland en Goes een blauw lint met de tekst 'Kolf Societeit De Prins Van Oranje' in goud. Daaronder een kolfpaal, voor deze gelegenheid versierd met de kleuren van onze vlag, met daaraan met een sierlijke strik gebonden twee kolfstokken. Tussen de voet van de kolfpaal en de sloffen van de kolfstokken zijn twee kolfballen afgebeeld. Onder paal en stokken opnieuw een sierlint in blauw met in goud de tekst 'Opgericht 1855'. Het vaandel is rondom afgezet met rode franje en aan de bovenzijde voorzien van een sierkoord met daaraan twee kwasten.

Momenteel zijn de volgende kolfvaandels bekend:
 Vaandel van kolfclub 'Zaanstreek' uit 1893. Zie volgende afbeelding in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'Recht Door' te Alkmaar uit 1908 in het Gemeente Museum Alkmaar te Alkmaar. Zie afbeelding verder in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'De Prins van Oranje' te Goes, thans in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes. Zie onderhavige afbeelding.
 Vaandel van kolfclub 'Krommenie' te Kromnmenie, thans in verzorgingshuis 'Rosariumhorst' in dezelfde plaats.

De foto is gemaakt op 3 juni 1981 in het museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes.

Bron: archie kolfclub 'Utrecht St. ELoyen Gasthuis'

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 107. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

ZOV_06269_1893.jpg

Vaandel, 1893

Verenigingsvaandel van kolfclub 'Zaanstreek' uit juni 1893.

In een horizontale baan staat de tekst 'Kolfclub Zaanstreek', met daaronder twee gekruiste kolfstokken, het wapen van Koog aan de Zaan en de datum juni 1893. Langs de randen eikenbladversiering.

Vaandels werden meegenomen naar en getoond tijdens belangrijke kolfwedstrijden. Op het vaandel werden eerder gewonnen médailles gespeld.

Hoogte 130 cm. Breedte 80 cm.

Momenteel zijn de volgende kolfvaandels bekend:
 Vaandel van kolfclub 'Zaanstreek' uit 1893. Zie onderhavige afbeelding.
 Vaandel van kolfclub 'Recht Door' te Alkmaar uit 1908 in het Gemeente Museum Alkmaar te Alkmaar. Zie afbeelding verder in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'De Prins van Oranje' te Goes, thans in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes. Zie afbeelding verder in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'Krommenie' te Kromnmenie, thans in verzorgingshuis 'Rosariumhorst' in dezelfde plaats.

Bron: Zaans Museum, Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ZOV-06269. Zie ook de rubriek Colofon en Sponsors onder Sponsors in natura, Zaans Museum.

Click for large image

ZOV_04167.jpg

Draaginsigne, ca. 1900

Geslagen, ronde en verzilverde draaginsigne (misschien manchetknoop) uit de periode 1885 - 1925. Aan de achterzijde bevindt zich een mogelijkheid om het insigne via een knoopsgat aan de kleding te bevestigen.

Bovenzijde
In rond middenvak twee gekruiste kolfstokken, waartussen drie ballen. Randschrift: 'Nederlandsche Kolfbond'.

Diameter: 2,6 cm.

Bron: Zaans Museum, Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling (ZOV) (zie Colofon en Sponsors)

Click for large image

ZOV_02202_poppenserveerblad.jpg

Presenteerblad, 1901

Blikken presenteerblad met de voorstelling van een kolfbaan, omrand met klaverbloemen uit 1901.

De afbeelding is gemaakt met een 18e-eeuwse prent als voorbeeld. Deze prent was destijds in het bezit van mevrouw Bongers (Brongers?) te Zeist. Zie ook het Rozenburgpaneel uit 1911 in dit album.

14 x 8 cm.

Vervaardiger: Woud en Schaap. De heer Woud bood alle deelnemers aan de Nederlandse Kampioenschappen in 1901 te Bolsward een exemplaar aan.

Bron: Zaans Museum, Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling (ZOV) (zie Colofon en Sponsors)

Click for large image

Vaandel_Recht_Door_web.jpg

Vaandel, 1908

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van kolfclub 'Recht Door' te Alkmaar nam ook deze vereniging op 22 mei 1908 een eigen vaandel in gebruik. Het thans ruim 100 jaar oude vaandel is in verrassend goede en frisse staat bewaard gebleven.

Opvallend zijn de twee gekruiste kolfstokken die 'op de punt' zijn afgebeeld, iets dat niet eerder is aangetroffen.

Momenteel zijn de volgende kolfvaandels bekend:
 Vaandel van kolfclub 'Zaanstreek' uit 1893. Zie afbeelding hiervoor in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'Recht Door' te Alkmaar uit 1908 in het Gemeente Museum Alkmaar te Alkmaar. Zie onderhavige afbeelding.
 Vaandel van kolfclub 'De Prins van Oranje' te Goes, thans in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes. Zie afbeelding verder in dit album.
 Vaandel van kolfclub 'Krommenie' te Kromnmenie, thans in verzorgingshuis 'Rosariumhorst' in dezelfde plaats.

Bron: Gemeente Museum Alkmaar, Peter de Swart

Click for large image

ZOV_06329_20a.jpg

Vaandelkist, 1e kwart 20e eeuw

Platte, houten vaandelkist met scharnierend deksel en metalen handgreep. De kist is bruin geverfd en heeft het opschrift 'Onder Ons' met daaronder 'Krommenie'.

In een vaandelkist werden vaandels opgeborgen en meegenomen naar belangrijke kolfwedstrijden.

Hoogte 12 cm. Diepte 92 cm. Breedte 132 cm.

Bron: Zaans Museum, Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ZOV-06329. Zie ook de rubriek Colofon en Sponsors onder Sponsors in natura, Zaans Museum.

Click for large image

foto_49884.jpg

Tegeltableau, ca 1900

Hollands ijsvermaak. Polychroom beschilderd tegeltableau, samengesteld uit 12 tegels. 38 x 51 cm. Kolvers zijn te zien in de linker onderhoek.

Herkomst onbekend. Op zondag 15 december 2013 geveild bij veilinghuis Peerdeman te Utrecht. Hamerprijs € 160.

Bron: Paul Broekema

Click for large image

Spuijbroek.jpg

Rozenburg, 1911

Tegeltableau uit ca. 1911 met buiten kolfbaan, afgezet met schotten. Dit tegeltableau is in opdracht van het bestuur van de Kolfbond vervaardigd bij de Haagse Plateelfabriek 'Rozenburg' (1883-1916) en aangeboden aan de heer A.P.L. Spuijbroek op de jaarvergadering in 1911 als blijk van waardering voor 25 jaar inzet, waarvan 15 jaar als bondssecretaris.

De afbeelding is gemaakt met een 18e-eeuwse prent als voorbeeld. Deze prent was destijds in het bezit van mevrouw Bongers (Brongers?) te Zeist.

De tegel is later door de dochters van de heer Spuijbroek geschonken aan de kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis', waar deze nog steeds de kolfbaan siert.

De tegel draagt geen jaarmerk. Wel staat op de voorzijde onder Rozenburg de signature MR wat staat voor J.W. (Maarten) van Rossum en het 'fiatteken' van de heer D.J.P. de Ruiter, hoofd van de schilderzaal, op de achterzijde. Verder draagt de tegel het nummer van de werkorder (356), zodat nader onderzoek in het Gemeentearchief van Den Haag wellicht nog nieuwe feiten aan het licht kan brengen.

Bron: kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 107. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

_DSC0045.jpg

Souvenir, 1925

Ter gelegenheid van het 40-jarig lidmaatschap van de Kolfbond ontving dr. Van Balen Blanken in 1925 dit souvenir. Tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de Kolfbond gaf de achterkleinzoon van dr. Van Balen Blanken dit souvenir terug aan de Kolfbond.

Fotografie - Frans Kuijpers, Abbekerk

Click for large image

FSM_1999_002.jpg

Sierbord, 1929

Gecontourneerde plaat van Makkumer aardewerk. Gemarmerde rand om een winters waterlandschap met schaatsenrijders en twee mannen die aan het kolven zijn. Daaronder een versiering met acanthus en ruitvormen.

De voorstelling met schaatsers en kolvers was zeer populair. Gedurende 60 jaar is de voorstelling geschilderd door verschillende schilders in het bedrijf van Tichelaar.

In 1929 bood de koffiehandelaar Douwe Egberts dit sierbord aan tegen inlevering van 1000 punten. Deze borden zijn door de fa. Koninklijke Tichelaar uit Makkum geleverd in een oplage van 10 stuks.

Collectie Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer, Sneek (www.friesscheepvaartmuseum.nl) + particuliere collectie Jan Appel van kolfvereniging 'Onder Vrienden'

Bron: Jeannette Tifchelaar, Mark Aberkrom, Jan Appel

Literatuur:
- P.J. Tichelaar en C. Polder, Gebakken schilderijen (Leiden, 1998), pag. 190-191

Click for large image

Boekenkastje_.jpg

Boekenkastje, 1934

Bij het afscheid van Dr. Van Balen Blanken, in 1934, als voorzitter van De Nederlandse Kolfbond kreeg hij van de kolvers een boekenkastje. Vanaf de oprichting in 1885 was hij bestuurslid en daarvan de laatste 25 jaar voorzitter.
In 2015 kwam dit kastje weer in beeld toen Jose Hinke-Ligthart uit Gouda, geboren in Grootebroek, de zolder opruimde. Dr. Van Balen Blanken woonde zijn laatse jaren in Bovenkarspel en was lid van Sta Vast Grootebroek. Waarschijnlijk is het kastje via haar opa, die in Grootebroek kolfde, in haar familie gekomen.

Bron: Dirk Spijker

Click for large image

brillenkoker.jpg

Glass case, c 1950

Glass case, c 1950 (...?), probably made in Italy

The image is a reproduction of a painting by Aert van der Neer. See http://www.colf-kolf.nl/1450-1700/3/lg/Aert_vd_Neer_1655_1660.htm

The case measures 5.5 by 2.25 inches.

Private collection

Source: Thomas Mitchell, Geert & Sara Nijs

Click for large image

KANIS_EN.jpg

Koek- of koffieblik, ws. ca. 1950

Koek- of koffieblik, vermoedelijk van omstreeks 1950, met daarop een afbeelding van een 17e eeuws schilderij van Hendrick Avercamp.

Bron: Mark Aberkrom.

Click for large image

Diorama_20e_eeuw.jpg

Diorama, 20e eeuw

In de sfeer van Hendrick Avercamp (zie tijdvak 1450-1700 onder Schilderijen) zijn hier op vijf achter elkaar geplaatste glasplaten delen geschilderd van een wintertefereel met colvers. Het aldus gerealiseerde diorama, een soort kijkdoos, dateert uit de 20e eeuw. Een nadere tijdsaanduiding ontbreekt.

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

postzegel-1955_.jpg

Voorstudie kinderpostzegel, 1955

Voorstudie voor kinderpostzegel 1955 naar een schilderij van Wybrand de Geest door de drukker Sem Hartz. Deze voorstudie heeft niet tot een drukresiltaat geleid.

Gefotografeerd. 218 x 162 mm

Museum voor Communicatie (60486), Den Haag

Bron: Do Smit

Click for large image

SEG_1977.jpg

Postzegels, 1977

Postzegel uit de Verenigde Staten van Amerika, uitgegeven in 1977.

De afbeelding is een kopie van een lithografie uit 1855, vervaardigd door Amerikaan Nathaniël Currier (1813-1888). Deze Currier begon in 1835 een drukkerij in New York, waarna hij in 1835 fuseerde met J. Merritt Ives. Zij zijn de uitgevers van de zogenoemde 'Currier and Ives prints', die op vrij primitieve wijze het Amerikaanse leven van die tijd uitbeelden. Deze prints hebben uitsluitend documentaire waarde, maar zijn desalniettemin zeer gezocht door verzamelaars.

Bron: archief kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Literatuur
 Kolven, het plaisir om sig om dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 24. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Click for large image

vh.jpg

Replica colfslof van Steven van Hengel, ca. 1980

Replica van colfslof van omstreeks 1980, gemaakt in opdracht van Steven van Hengel (colf-. kolf- en golfhistoricus).

Click for large image

Parijs_1.jpg

Miniatuur kolfbaan 1:10, ca 1987, 1988

Miniatuur kolfbaan, in 1982 in gebruik genomen als tentoonstellingsmateriaal. De minibaan is waarschijnlijk vervaardigd door oud-bestuurslid Henk Bakhuys.

Deze miniatuur kolfbaan is onder meer tentoongesteld op de bekende tentoonstelling 'Colf, Kolf, Golf' die in 1982 en 1983 in een aantal musea in Nederland en Vlaanderen te zien is geweest.

In 1988 organiseerde de Unesco in Ajaccio op Corsica een cultureel evenement. Aanvankelijk was het voornemen dat daarbij kolfdemonstraties gegeven zouden worden, maar de organisatie vond de aanleg van de daartoe benodigde kolfbaan te begrotelijk. Uiteindelijk is gekozen voor het tentoonstellen van spelmateriaal van enkele Europesche 'stok-met-bal-spelen'. Ook op deze tentoonstelling is de miniatuur kolfbaan nog te zien geweest, samen met een ingezonden kliek en bal.

Na terugkeer in Nederland is de minibaan terecht gekomen op de zolder van Nic. Vertelman, waar zij in februari 2009 is terug gevonden door Jannie Koster.

Bron: Annette Klinkert, Dirk Spijker

Click for large image

De_Pan.jpg

Gedenkpenning, 1981

Bronzen gedenkpenning, in 1981 geschonken door golfclub 'de Pan' aan de kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis' ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de kolfbaan.

Voorzijde
De op de fluit spelende god Pan (of Faunus) uit de Griekse mythologie. Pan heeft het onderlijf en de hoorns van een geit, maar een menselijk bovenlijf. Verder heeft hij een lang en smal gezicht, een grote neus en geile oogjes.

Achterzijde
Aangeboden
ter gelegenheid van
het 250 jarig
bestaan kolfbaan
'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'
2 mei 1981

Brons, 59 mm

Bron: kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'.

Click for large image

Gouda_s_Glorie.jpg

Maurits de Héraugières, ca. 1985

De groep Amsterdam van de Nederlandse kantopleiding van het jaar 1983-87 had bedacht om een pop aan te kleden naar een oud schilderij. Een plaatje van een schilderij met daarop een kindje in een mooie jurk met schort voor en een mutsje met hoed, leek een goed voorbeeld voor verschillende soorten vlechtkanten, die vooral in de zestiende eeuw populair waren.

Op zoek in de bibliotheek in oude jaargangen van Spiegel Historiael werd ontdekt dat het een jongetje was op tweejarige leeftijd (Maurits de Héraugières, geschilderd in 1595) op een schilderij van Adriaen van der Linde uit een particuliere collectie. (zie tijdvak 1450-1700 in het album Schilderijen, aquarellen)

De patronen van de kanten werden getekend, en geschikte stoffen uitgezocht. Een pop met passend formaat werd bij Gouda’s Glorie gevonden en met boterbonnetjes aangeschaft. Het resultaat spreekt voor zich.

Bron: www.berthi.web-log.nl

Click for large image

1013.jpg

Ex libris, 1987

Ex libris van Corrie Jansen, in 1987 ontworpen door Lou Strik (1921 - 2001; SKU: 1013).

Houtsnede. Afbeelding 68 x 98 mm; papier 105 x 128 mm

Sedert de jaren 1970 legde Lou Strik zich toe op het vervaardigen van ex libris. Hiermee is hij over de gehele wereld bekend geworden. Zijn werk wordt intensief verzameld.
Over de eigenaresse van de ex libris, Corrie Jansen, is niets bekend.

Bron: Do Smit

Click for large image

Kolvertje.jpg

Kolvertje, ca. 1990

Kolvertje. Enkel exemplaar, 32 mm hoog. Circa 1990.

Zilveren miniatuur, enigszins gelijkend op 'De Kolver', de gravure afkomstig uit 'De Nederlanden, karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomens van verschillende standen' van Henry Brown, in 1841 uitgegeven te 's Gravenhage door de 'Nederlandsche Maatschappij voor Schoone Kunsten'. Zie het album Tekeningen in gallery 1800-1885.

Voor het mannetje is gebruik gemaakt van een standaard zilveren schoorsteenvegertje. De andere onderdelen zijn speciaal vervaardigd. Het miniatuurtje is in 1990 geschonken aan de heer Klinkert ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Kolfbond.

Realisatie: Zilverstad te Schoonhoven

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de kolfbond zijn van dit kolvertje drie kopieën gemaakt die op 15 mei 2010 zijn uitgereikt aan mevrouw Erica Terpstra, voorzitter van het NOC*NSF, Do Smit, samensteller en bouwer van deze website, en Cees van Woerden, organisator en ceremoniemeester van het jubileumfeest. De kopieën zijn vervaardigd door Ed Ydo, juwelier en edelsmid te Noord-Scharwoude.

Particulier bezit.

Click for large image

Pim_van_Breet_1.jpg

Kolvertje, eind 20e eeuw

Zilveren miniatuur van een kolver op een ovale onderplaat met kolfpaal. Bijna 5 cm hoog.

Merk op dat dit miniatuur sterj gelijkt op het kolvertje uit ca. 1990. De vorm van de kliek en de manier van vasthouden wijken iets af.

Foto: Peter de Swart.

Particulier bezit,

Click for large image

Pim_van_Breet_2.jpg

Kolvertje, eind 20e eeuw

Zilveren miniatuur van een kolver op een ovale onderplaat. Bijna 5 cm hoog.

Particulier bezit,

Click for large image

Pim_van_Breet_3.jpg

Kolvertje, eind 20e eeuw

Zilveren miniatuur van een kolver op een rechthoekige onderplaat met kolfpaal. Bijna 5 cm hoog.

Foto: Peter de Swart.

Particulier bezit,

Click for large image

Pim_van_Breet_4.jpg

Kolvertje, eind 20e eeuw

Zilveren miniatuur van een vrijstaande kolver. Bijna 5 cm hoog.

Foto: Peter de Swart.

Particulier bezit,

Click for large image

Pim_van_Breet_5.jpg

Kolvertje, eind 20e eeuw

Zilveren miniatuur van een kolver op een ovale onderplaat met kolfpaal. Hangertje van bijna 5 cm hoog.

Foto: Peter de Swart.

Particulier bezit,

Click for large image

Cultura_deur_kolfbaan.jpg

Deurraam, ca. 1995

Glasraam in de deur naar de kolfbaan in 'Cultura' te Andijk.
'Cultura' is in fases verbouwd en het raam zal van ca. 1995 zijn.

Bron: Dirk Spijker

Click for large image

SEG_1997.jpg

Feesttaart, 1997

Feesttaart, aangeboden aan de deelnemers van het 9,5 slagen concours op 8 september 1997 van de kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis' bij de viering van het 95-jarig bondslidmaatschap.

Bron: archief kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Literatuur
 Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 76. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Click for large image

FLORALIA.jpg

Bloemenmozaïek, 1997

Bloemenmozaïek, in 1997 vervaardigd voor de Floralia.

De voorstelling stelt de brand voor in café 'De Ruif'. Op de voorgrond zijn een kliek, een kolfbal en een kolfpaal afgebeeld.

Vervaardiger onbekend.

Bron: Mark Aberkrom (pagina 32 van 'Het kolfboek van Drechterland').

Click for large image

piet-woest-3.jpg

Gouden kolfspeld, 1997

Gouden kolfspeld, 1997

Toelichting door Piet Woestenburg:
Deze speld herinnert me aan m'n 50-jarig lidmaatschap van mijn 'soos' 'Gezellig Samenzijn'. Inmiddels ben ik bijna 63 jaar lid! Wat een geluk, zo lang actief nog in onze mooie kolfsport. In mijn jonge jaren speelde ik zondagsmiddags met mijn vrienden graag op de biljarttafel in 'De Oude Schelvis', welke in 1973 in vlammen opging. Tijdens het biljarten speelden de ouderen ook hun spelletje op de kolfbaan. Af en toe liep ik weleens richting de kolfbaan, een speler viel dat op en nodigde mij uit ook eens een balletje te slaan. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, want op aanraden van hem raakte ik verknocht aan het kolven. In 1947 meldde ik me als lid en stapte van het biljarten over op kolven. Want op de biljartclub kun je niet kolven, maar op een soosavond kan ik wel biljarten.
Zo raakte ik toen in de ban van de kolven en nam ook vier vrienden mee de kolfbaan in. Al spoedig had ik de smaak te pakken van het kolfspel. Vele prijzen mocht ik behalen in de loop der jaren. Dat is thans, en dat is logisch, wel minder, maar het genieten van het kolven duurt gelukkig nog voort. Heel gelukkig voel ik me, dat ik de gelegenheid heb om nieuwe belangstellenden het spel te leren. Dat gebeurt meestal op de kolfvloer van zorgcentrum 'Buitenzorg'. Daar kun je bijna altijd terecht. Een pracht opleidingscentrum!
Mooi toch zo, in de nadagen van mijn lange loopbaan.

Particulier bezit

Bron: Piet Woestenburg

Click for large image

piet-woest-1.jpg

Kolfspeld, ongedateerd

Kolfspeld, ongedateerd

Particulier bezit

Bron: Piet Woestenburg

Click for large image

piet-woest-2.jpg

Gouden kolfspeld, 2004

Gouden kolfspeld. 2004

Toelichting door Piet Woestenburg:
Als bestuurslid van m'n club 'Gezellig Samenzijn' was ik meestal op de jaarvergaderingen aanwezig. Dat veranderde toen ik niet meer in het bestuur zat. Zo was ik eigenlijk ook niet van plan om op 11 november 2004 naar Hoogwoud te gaan. Maar daar kwam verandering in, want de toen dienende voorzitter van onze sociëteit, de heer Siemon Smet, lokte mij met een smoes: Of ik bereid was met hem mee te gaan naar de Bondsvergadering. Niets vermoedend met ik met Siemon meegegaan.
In de jaarvergadering, keurig geleid door de toenmalige voorzitster Annette Klinkert, onderbrak zij de vergadering en vroeg de aandacht van de aanwezigen over een ander punt, wat wel niet in het programma stond vermeld, maar waarvoor zij een ogenblik de aandacht vroeg, namelijk het punt van de achtergrondwerkers en -werksters. Ik vermoedde nog niets, maar dacht wel dat zij dat goed deed. Achtergrondwerkers maken ook deel uit van de kolfsport.
Na uitleg over dit punt werd ik door Annette gevraagd om naar voren te komen. 'Wat nou', dacht ik, maar tegelijkertijd trad mijn vrouw met onze kinderschaar ook naar binnen. Wat gaat er nu gebeuren....? Om kort te gaan, Annette en haar bestuursleden hadden besloten om mij de gouden speld te schenken. Ik was wel even stil en gevoelig, het doet je wat. Mooie foto's in één van mijn kolfalbums bieden mij daar nog een hele mooie herinnering aan. Onvergetelijk!

De speld is vervaardigd door de Zaanse juwelier Hans Room.

Particulier bezit

Bron: Piet Woestenburg

Click for large image

P7270170.jpg

Glas-in-lood, 2005

Glas-in-lood kolver van Cees Brink te Zuid-Scharwoude uit 2005.

Dit glas-in-loodraam vormde in 2005 de ereprijs bij de Nationale Kampioenschappen en is bij die gelegenheid gewonnen door Dirk Spijker van 'Onder Ons' uit Andijk.

30 x 20 cm

Particulier bezit.

Bron: Dirk Spijker

Click for large image

Ina_Groenewoud_2007.jpg

Kolvertje, 2006

Bronzen kolvertje in 2006 gemaakt door Rina Bosman uit Hoogwoud in opdracht van mw. Ina Groenewoud-Knol.

Ina Groenewoud is 32 jaar lid van de dameskolfvereniging 'Klap An' te Hoogwoud en is drie keer Nederlands Kampioen geworden:
- op 3 oktober 1999 te Wieringerwaard
- op 9 oktober 2004 te Hoogwoud
- op 7 oktober 2006 te Opmeer
Deze kampioenschappen waren voor haar de aanleiding om dit bronzen kolfbeeldje te laten maken.

Bron: Ina Groenewoud.

Click for large image

HPIM6925.jpg

Kolver, 2007

Uit licht karton gesneden kolver ('papierarchitectuur').

Ontwerp en uitvoering: Annelies Smit van Hüüksloot, 2007.

Bron: album Origamic Architecture | Own designs | Various
van de galery Paper Works op de site www.papyromania.nl. Vanaf deze site kan dit papierobject ook als e-card worden verzonden.

Bron: Do Smit

Click for large image

P1010170_web.jpg

Uitgespaarde kolfslof, 2008

Blok messing waaruit met behulp van een lasersnijder een kolf gesneden is. Dit blok siert thans als 'object' het St. Eloyen Gasthuis.

De uitgesneden kolf is in 2008 door meubelmaker Robbert van Buuren uit Hollandsche Rading verwerkt tot een kliek, die is voorzien van een handgreep van Hollands eikenhout in opdracht van de huidige eigenaar Jaap Röell, voorzitter van de kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'.

Bron: Jaap Röell

Click for large image

Bronzen_kolver.jpg

Bronzen kolver, 2008

Bronzen kolver van Jos en Sylvia van Onna te Heiloo. Uitgebeeld is (de karakteristieke kolfhouding van) Dirk Spijker.

Hoogte 24 cm.

Particulier bezit.

Bron: Dirk Spijker

Click for large image

koelkastmagneet.jpg

Koelkastmagneet, 2009

Koelkastmagneet met afbeelding van kolftegel in transparant perspex. Aan de achterzijde bevindt zich een magneet met daaronder de tekst 'Kolfspeler 17de eeuw'.

6,5 x 6,5 cm

Bron: Annelies van Dijk

Click for large image

zegelontwerp_1.jpg

Postzegelontwerp 1, 2009

In de feestcommissie opgericht ter voorbereiding van de festiviteiten ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Kolfbond ontstond het idee om TNT-post te vragen om in 2010 kolfpostzegels uit te brengen. Het idee was dat deze postzegels de hele wereld over zouden gaan en dat daardoor het internetadres van het webmuseum waar u thans naar kijkt gemakkelijk onder de aandacht komt van golfers die geïnteresseerd zijn in de historie van hun spel.

Door communicatiefouten aan de kant van TNT heeft het 'postzegelproject' geen doorgang gevonden.

In dit museum zijn vier ingediende ontwerpen opgenomen. Deze ontwerpen zijn van de hand van Gerard van der Krogt te Utrecht.

Bron: Cees van Woerden

Click for large image

zegelontwerp_2.jpg

Postzegelontwerp 2, 2009

Zie toelichting bij Postzegelontwerp 1.

Click for large image

zegelontwerp_3.jpg

Postzegelontwerp 3, 2009

Zie toelichting bij Postzegelontwerp 1.

Click for large image

zegelontwerp_4.jpg

Postzegelontwerp 4, 2009

Zie toelichting bij Postzegelontwerp 1.

Click for large image

Scan_100129_0002.jpg

Postzegels, 2010

Nederlandse postzegels met een détail van het winterlandschap van Hendrick Avercamp uit ca. 1608 (zie het album Schilderijen in tijdvak 1450-1700), uitgegeven door TNT-post in januari 2010 ter gelegenheid van de Avercamptentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam van 20 november 2009 tot 15 februari 2010.

Bron: archief Kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis', Cees van Woerden

Click for large image

P1040341_web.jpg

Golfballen met colvers, 2010

Ter gelegenheid van een bezoekje op zondag 14 februari 2010 van de historische commissie van de Kennemer Golf en Country Club uit Zandvoort aan de kolfbaan in het St. Eloyen Gasthuis kreeg Cees van Woerden, deken van het aan het St. Eloyen Gasthuis gelieerde Handelsbedrijf der Smeden uit handen van Robin Bargmann van de Kennemer Golf en Country Club drie golfballen met daarop afgebeeld drie verschillende colvertjes.

Bron: archief kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Click for large image

logo-kolfvereniging-300x300.jpg

Logo 'Het Vechthuis', 2013

Logo van de in 2013 opgerichte Kolfvereniging 'Het Vechthuis', vernoemd naar de plaats waar de oude kolfbaan zich thans bevindt: Party- en Congrescentrum 'Het Vechthuis', Jagerskade 13 te Utrecht.

Het betreft hier een oude baan van herberg 'De Drie Dorstige Herten' aan de Lange Nieuwstraat, reeds vermeld in het kolfgidsje uit 1792. In 1840 was de baan nog aanwezig, maar werd verondersteld daarna te zijn gesloopt. Tijdens sloopwerkzaamheden werd de baan bij toeval teruggevonden en in 1989 herbouwd op het huidige adres.

Bron: Do Smit

Click for large image

Logo-NGA-Early-Golf-Kleur__.jpg

Logo NGA Early Golf, 2014

De Stichting NGA Early Golf verzamelt memorabilia uit en moedigt onderzoek aan naar de spelvormen colf, kolf en golf. In dit logo:
• Vertegenwoordigt de rode leeuw met de gele achtergrond Holland en Schotland.
• Symboliseren de drie stokken Colf (De Lage Landen), Kolf (Holland) en Golf (Schotland en Nederland).
• Zijn de drie ballen een knipoog naar het wapen van de familie De Medici (verantwoordelijk voor de export van balspelen -caets en malie- vanuit Italië naar de rest van Europa (Frankrijk).
Zijn de kleuren rood, geel en blauw ook gebaseerd op het wapen van Holland en Schotland.

Bron (en ontwerp): Robin Bargmann

Click for large image

13958_.jpg

Kerstbal, 2014

Glazen kerstbal, aan de binnenzijde beschilderd (...!) met Avercamp-achtige tafereeltjes, waaronder een groepje colvers.

Rijksmuseum, Amsterdam: webwinkel (13958). Prijs € 3,95

Bron: Paul Broekema

Click for large image

11961_.jpg

Cadeaublik 'Avercamp', 2014

Een 3 in 1 cadeautje. Het blik is nu de verpakking van de porseleinen mok & onderzetter. Het kan later gebruikt worden om de koekjes te bewaren.

Blik h. 11 cm, doorsnede 13 cm. Mok h. 9 cm, doorsnede 9 cm; onderzetter doorsnede 10,5 cm

Rijksmuseum, Amsterdam: webwinkel (11961). Prjis € 9,95

Bron: Paul Broekema

Click for large image

11308W.jpg

Puzzel, 2015

Puzzel (1000 stukjes, 68,5 x 48 cm) met poster naar het schilderij Winterlandschap met schaatsers (ca. 1608) door Hendrick Avercamp

Rijksmuseum, webwinkel (11308W). Prijs € 14,95

Bron: Do Smit

Click for large image

12649A.jpg

Dienblaadje, 2015

Dienblaadje van melamine naar het schilderij Winterlandschap met schaatsers (ca. 1608) door Hendrick Avercamp

Rijksmuseum, webwinkel (12649A). Prijs € 3,50

Bron: Do Smit

Click for large image

20151111_095727_.jpg

Manchetknopen, 2015

Manchetknopen met de afbeelding van een WanLi-tegel met colver uit de collectie van stichting NGA Early Golf.

Deze manchetknopen zijn niet in de handel.

Bron: Frans Klein, Do Smit

Click for large image

Winterlandschap_.jpg

Tegelveld, ca. 2010

Eigentijds tegelveld van 5 x 11 tegels met een wintergezicht op de haven van Harlingen, naar wens van een klant gemaakt door de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek (www.harlinger.nl). Roccoco-rand. Afbeelding geïnspireerd op een oud havengezicht uit de collectie van de tegelfabriek.

De colfspeler is ietwat onduidelijk gebleven: hij zou ook de slee kunnen trekken.

Particuliere collectie

Bron: Rikus Oswald (tegelfabriek), Germ Gjaltema, Dirk Spijker


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie