NGA Early Golf Webmuseum

 

Disclaimer

 

   
     

Deze website bevat afbeeldingen die van elders zijn overgenomen, waarbij de bron wordt vermeld indien bekend. Daarmee wil de eigenaar van deze cultuurhistorische verzameling schending van beeldrechten voorkomen. Voor het gebruik van een afbeelding uit het webmuseum is het altijd noodzakelijk om zelf toestemming te vragen aan de eigenaar daarvan, ook als dit niet expliciet bij de afbeelding is vermeld.

Ondanks de zorg die besteed is aan de samenstelling van dit webmuseum, kan noch de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond, noch de Nederlandse Golf Federatie, noch de samensteller aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit webmuseum zou kunnen voorkomen.