Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Golf-in-the-Cloisters-of-Sa.jpg

Tegeltableau

Tegeltableau (majolica) met malie spelende mensen in de rugleuning van een bank in de arcade van het klooster van Santa Chiara te Napels. Waarschijnlijk betreft het hier een 17e eeuwse toevoeging aan het 14e eeuwse klooster.

Bron: Robin Bargman/John Strawn

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 247. ISBN 278-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

malie_13.jpg

Straatbord Montpellier

Hedendaags straatbord te Montpellier

Bron: Bron: http://www.apgf.fr/le-noble-jeu-de-mail-de-la-ville.html

Click for large image

Maliehuis_Rozenburg.jpg

Maliehuis Utrecht, 1897

English, Nederlands

English
Since 1897, this tile picture decorates the present Maliehuis at one end of the Maliebaan to commemorate the 200th anniversary of the change of name from tavern 'Het Gulden Vlies' (The Golden Fleece) into 'Het Maliehuis'.

Nederlands
In 1897 is naast de voordeur van het voormalige Maliehuis te Utrecht een tegelplateau aangebracht ter herinnering aan de opening van dit huis tweehonderd jaar eerder, dus in 1697. Dit Maliehuis is thans in gebruik bij SNS Bank.

Het plateau is samengesteld uit 54 tegels (6 x 9) en is afkomstig van de N.V. Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg te Den Haag, in bedrijf van 1883 tot 1916.

Bron: Do Smit, Het Utrechts Archief (inv. 803108 digitale foto X 25672)

Literatuur
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 118. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5

Click for large image

0046_.jpg

Maliepaal, 1998

English, Nederlands

English
Utrecht is one of the few 'jeu de mail' towns in Europe that refers to the rich history of its course with replicas of the posts at both ends of today's Maliebaan and an information plaque explaining the origin of this beautiful cycle path, promenade and avenue.

Nederlands
Ter herinnering is in 1998 door Wijn & Stael Advocaten een maliepaal geplaatst op de Maliebaan te Utrecht. De paal bevat het wapen van Utrecht en de tekst:

'Nadat in 1636 de Utrechtse Universiteit was opgericht, besloot de Vroedschap van Utrecht in 1637, mede ten behoeve van de studenten, een maillebaan aan te leggen voor het paille-maillespel.
Dit besluit is vastgelegd in de resolutie van 6 februari 1637:
''s Maendaechs den Vien february is eenstemmich goetgevonden tot cieraet dezer stadt ende tot exercitie ende vermaeck van de borgers ende innewoonders midtsgaders andere dese stadt ende academie frequenterende te doen maecken een maillebaen. Ende is daertoe bequaemst geoordeelt et Oudtwijckerveldt, te weten 't landt streckende neffens de herberge 't Gulde Vlis achter 't bolwerck Lepelenburch tot aen 't padt van Outwijck ontrent de Gildbrugge.'

Overigens zijn er in meer steden herinneringen aan oude spelen. Zo kent Den Haag nog het Malieveld (gelegen naast de voormalige maliebaan), Leiden de Baan (= maliebaan), Bergschenhoek de Kolfbaan en Maarssen de Kaatsbaan. Er zijn ongetwijfeld meer voorbeelden.

Literatuur
• Kolven, het plaisir om sig om dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 31. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 122. 2014. ISBN 978-29540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie