Webmuseum Colf & Kolf
     
Inhoud/Index | 1200 - 1450 | 1450 - 1700 | Malie/Mail | 1700 - 1885 | 1885 - heden
     
Publicaties / Publications
   
     

Colf & Kolf in publicaties

Verwijzingen naar teksten over colf en kolf in de Nederlandse letteren. De gegeven opsomming pretendeert geen volledigheid.

De gegeven bibliografie bevat uitgaven die helaas niet in veel bibliotheken voorhanden zijn. Vrijwel alle uitgaven uit de bibliografie zijn digitaal beschikbaar in dit webmuseum, althans voor zover het relevante colf- of kolfeksten betreft en auteursrecht de publicatie niet in de weg staat.

     
     

Bibliografie    
Boeken in deze bibliografie bieden een goede introductie op het colfspel en het kolfspel. De cursief weergegeven titels zijn in dit webmuseum beschikbaar en kunnen worden aangeklikt.

Jacob van Maerlant - Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift uitgegeven door J. van Vloten - 1261/1880-1882   Zie versregels 4931-4944

• Pieter van Afferden - Tyrocinium linguae Latinae ex optimis quibusq. Drukker Jan de Laet, Antwerpen. 1552.   In een afzonderlijk hoofdstuk wordt 200 jaar voor de eerste golfregels het spel 'nae den cuyl' beschreven. Zie http://www.colf-kolf.nl/1450-1700/6/details/Tyrocinium.htm

Verhandeling over de Oorsprong van het Kolven, Onderwys in de Manier hoe het Spel gespeelt word, en Ordonnantie op het Kolven. De Nuttigheid van dit Spel boven anderen Speelen aangepreezen. Register der Spreekwoorden, in het Nederduitsch en Fransch. En eindelyk een Naamwyzer der Kolfbaanen binnen en buiten Amsterdam, als ook in verscheide andere Steden en Dorpen. Opgestelt tot vermaak der Liefhebbers. Uitgegeven door Jan Roos en Gerbrand Roos, boekverkopers te Amsterdam. 1792   Zie http://www.colf-kolf.nl/1700-1885/5/details/1792.htm

Henry Brown - De Nederlanden. Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij voor Schoonen Kunsten te 's-Gravenhage. 1841   Alleen het hoofdstuk 'De kolver', blz. 92 t/m 96.

Jan ter Gouw - De Volksvermaken   integraal beschikbaar

A.P.L. Spuybroek - Het Kolfspel. Geïllustreerde Handleiding. Uitgegeven bij J. Vlieger te Amsterdam. 1909   Bijzondere publicatie, omdat in dit boekje ook de technische eisen aan de orde worden gesteld die aan de aanleg van een kolfbaan worden gesteld.

G. Kreuk (vml. secretaris Kolfbond) - Kolven door de jaren heen. 1997   Gegevens uit de archieven van de Kolfbond.

Colf-Kolf-Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport. Tentoonstellingscatalogus voor Museum Het Markiezenhof (Bergen op Zoom), Centrum voor Kunst en Cultuur Sint Pietersabdij (Gent), Volkskundemuseum (Antwerpen) en Museum Flehite (Amersfoort). Uitgegeven bij Terra, Zutphen. 1982   Uitstekende inleiding tot Colf en Kolf, met uitvoerige iconografische beschrijving van 17e eeuwse wandtegels met colvers en kolvers.

Steven van Hengel - Early Golf. Strengholt, 3e edition 1990 (oorspronkelijk 1982). ISBN 90-6010-725-X
Om auteursrechtelijke redenen is in dit webmuseum alleen de tweede druk uit 1985 beschikbaar. Inhoudelijk is deze echter identiek met de derde druk uit 1990.
  De in dit boek gememoreerde 'oudst bekende colfpartij' te Loenen aan de Vecht in 1297 is onhoudbaar gebleken. Verder een uitstekende inleiding tot de geschiedenis van colf en kolf. De tekst van dit boek is nagenoeg integraal opgenomen in de Engelstalige summary van dit webmuseum.

• C.A.M. van Woerden - Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren. Uitgegeven door kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis' in samenwerking met de Stichting Publicaties Oud-Utrecht. 2002. ISBN 90-5479-051-2   Herdenkingsboek voor het 100-jarig bestaan van de kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'. Met uitvoerige literatuur verantwoording. Informatie: info@sinteloyengasthuis.nl

Early Golf Tourbook. Uitgave van de Nederlandse Golf Federatie. 2004/2005   Catalogus bij reizende tentoonstelling.

Mark Aberkrom - Het kolfboek van Drechterland. 2007 ISBN 978-90-88420-12-2
cover, contents
  Gedetailleerde kolfgeschiedenis van Drechterland, ook interessant voor de nazaten van kolftoppers

• Robin Bargmann - Serendipity of Early Golf. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
Book Cover Authors Edition - Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3 - Chapter 4 - Chapter 5 - Chapter 6 - Chapter 7 - Chapter 8 - Front, Ackknowledgement, Contents, Introduction - List of Illustrations, Bibliography, Colophon Back

  Herdenkingsboek voor het 100-jarig bestaan van de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort, met veel wetenswaardigheden over colf en kolf.

• Geert & Sara Nijs - Choule, The Non-Royal but most Ancient Game of Crosse. Uitgegeven in eigen beheer. 2008   Voornamelijk de (uitstekend en uitvoerig beschreven) geschiedenis van jeu de crosse. Informatie: choullaetclava@orange.fr

• Geert & Sara Nijs - Games for Kings & Commoners. Uitgegeven in eigen beheer. 2011   Vergelijkingen tussen jeu de crosse, colf, kolf en golf in 9 essayistische hoofdstukken. Informatie: choullaetclava@orange.fr

• Geert & Sara Nijs - Games for Kings & Commoners, Part two. Uitgegeven in eigen beheer. 2014   Met relatief veel aandacht voor het maliespel. Informatie: choullaetclava@orange.fr

• Geert & Sara Nijs - Games for Kings & Commoners, Part three. Uitgegeven in eigen beheer. 2015   Information: choullaetclava@orange.fr

Do Smit (Colf, Kolf), Michiel Eijkman (Golf) - Colf Kolf Golf, Early Golf-Vroeg Golf ISBN 978-90-78920-27-4
Book Cover Content Flyleaf
  September, 2016

Robin K. Bargmann & Theo Bollerman, Colven en caetsen in Leiden. 2018   Met eerste plausibele veronderstellingen over de vroegste gemeenschappelijke geschiedenis van Colf en Golf
     
     
     

Digitale verwijzingen naar colf of kolf, sortering op schrijver of titel
In de gegeven literatuur vindt u verder talrijke andere bronnen. Onder deze rubriek vindt u de opgave van teksten waarin sprake is van colf- of kolfverwijzingen. Allereerst worden de titels vermeld die digitaal beschikbaar zijn; daarna volgt een opgave van titels die dit nog niet zijn.

     
A J. van der Aa Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - 1850   [pag. 973] ... versiert en eene sierlijke kolfbaan heeft, ...
P.H.A.M. Abels Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis - 2002   [pag. 698] ... annex kolfbaan. In 1878 werd Ons Genoegen eigenaar van de gebouwen en terreinen. Er werd verbouwd en het gezellig- ...
Mark Aberkrom - Kolfboek van Drechterland. 2007 ISBN 978-90-88420-12-2
cover, contents
  Gedetailleerde kolfgeschiedenis van Drechterland, ook interessant voor nazaten van kolftoppers
Academie universelle des jeux- 1715   [pag. 221-233] Le Jeu du Mail
Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant - 1598-1600   Sonder verschiet van ballen ist quaet coluen te gaen
René Alleau Dictionnaire des Jeux - 1964   Digitaal beschikbaar: croquet, crosse, golf, mail en index
Henry René d'Allemagne Le jeu du mail, de la crosse et du croquet - 1903   Uit: Sports et Jeux d'Adresse
R. Allison Describe and explain some of the early stick and ball games that claim to be forerunners to golf   Discuss how and where each of the games were played and their similarities and differences to golf
Yvonne van Amerongen Schotse kliek - 2017   Interne IDDS-notitie
Amstelodanum, januari 1953 - Zondagsheiliging en -ontheiliging in vroeger eeuwen   ...p. 122 De Amsterdamsche Courant van 31 Augustus 1758 bevatte de volgende advertentie: "Daar word bekend gemaakt aan alle liefhebbers, als dat op aanstaande Sondag den 3 September buiten de Weesper Poort in de herberg De Schulp zal worden gekolft om een silverde kolf, ...
[Anoniem] Het Hernhutsche nachtegaaltje in eene vrolyke luim - 1757   [p. 99] 'k Vind geen geluk, in kolfbaan, bal of stuk
[Anoniem] Verhandeling over het Kolven - 1769  

Waar in den Oorsprong van het zelve word nagespeurt. Hoe het Spel gespeelt word, en Ordonnantie op het Kolven. De nuttigheid van dat Spel boven andere Speelen aangepreezen. Register der Spreekwoorden, die men gebruikt in het Nderduits en Fransch. En Naamwyzer der Kolfbanen binnen Amsterdam en buiten de Poorten &c. Opgestelt tot Vermaak der Liefhebbers. Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen te Amsterdam, By Cesar Noël Guerin, Boekverkoper op de Heregragt, by de Hartestraat. 1769

[Anoniem] In de Keyserlyke Kolfbaan - 1784  

Het groot en Manhaftig Gevegt, welk 'er om eene Hoer, woonachtig by de Paardekoppen, is voorgevallen in de Keyserlyke Kolfbaan, tusschen de Heeren Harting, Slingeland, Hasselaar, Wassenberg, en Freen van der Werf, op Woensdag avond den 28ste van Juny 1784.
Het Utrechts Archief (bibliotheek 21893)

N.B.: De 'Keyserlyke Kolfbaan' was gelegen aan de Nieuwe Keizersgragt. Aldaar waren twee kolfbanen, één open en één overdekt. Bron: Verhandeling over het Kolven, uitgave 1769, p. 43

[Anoniem] Verhandeling over de Oorsprong van het Kolven - 1792  

Onderwys in de Manier hoe het Spel gespeelt word, en Ordonnantie op het Kolven. De buttigheid van dit Spel boven anderen Speelen aangepreezen. Register der Spreekwoorden, in het Nederduitsch en Fransch. En eindelyk een Naamwyzer der Kolfbaanen binnen en buiten Amsterdam, als ook in verscheidene andere Steden en Dorpen. Opgestelt tot vermaak der Liefhebbers. Uitgegeven door Jan Roos en Gerbrand Roos, boekverkoopers te Amsterdam. MDCCXCII.
Let op: 782 Mb (zeer hoge resolutie)

[Anoniem] De vrolyke schoorsteenveeger - na 1840   [p. 75, liednummer 3] Een kolfslagje slaanen, dan wordt het avondtyd
[Anoniem] 1297: Hoe een politieke moord leidde tot een spelletje colf - 2017   Uit: https://sportgeschiedenis.wordpress.com/2017/03/19/1297-hoe-een-politieke-moord-leidde-tot-een-spelletje-colf/ (december 2018)
[Anoniem]   ... braden, stoven, roosteren? In 't kleermaken? In kaatsen, kolven, koteren, knikkeren? Zoo neen, waarom wèl in sterrekunde, in ...
[Anoniem]   ... kiemen, kijken, kijven, kirren, klagen, knielen, knikkeren, kolven, koten, lagchen, luisteren, maauwen, muizen, murmelen, niezen, ...
[Anoniem]   ... Daarnaast ook f en ch, voorafgegaan door r of l ( werf, merg, kolf, telg ). De verbinding st valt op door het veelvuldig gebruik, ...
[Anoniem]   ... Rabatteren, aftrekken, korten; (in de kolfbaan) den bal achter den paal, op het schot spelen....
[Anoniem]   ... p. 829 (in het kolfspel) naslaan....
[Anoniem]   ... p. 1,160 Quamen si toe, sonder waen, Met groten colven ende maetsuen, Ende met harde groten gehuwen ...
[Anoniem]   ... p. 107 Een gecoördineerd subject staat gesplitst in: ‘Jonges sloege d'r (nl. bij 't kolfspel), in getrauwde (sloege d'r) ook’; p. 115 Ze sloege vierkant over de Waetering heen, eer ie (de kolfbal) opte grond kwam ...
[Anoniem] Uit: Meierijse Schoutsrekeningen 1368 – 1638   Doodslag met colfstok, tussen 24 juni 1486 en 25 juli 1487
[Anoniem] Mishandeling, onder andere met een kolf, 1662   Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena. 61-0331 Oud-rechterlijk archief, Woudrichem, 1579-1811. Beschrijving van de series en archiefbestanddelen. F. Rechtspraak in criminele zaken. II. Processtukken
[Anoniem] Huwelykse Voorwaarden, toegeschreven aan alle Huwbare Dogters binnen deze Stad - 1771   Uit: Het Nieuw Klugtig an zeer Aangenaam Zingende Melk-Meisje, of de vermakelyke Turf-Trapster. Zynde voorzien met de Aldernieuwste Liederen, die heedendaags gezongen worden. Vijfde Druk: [p. 77, Kolfbaan]
[Anoniem] De Telegraaf Kolven een zuiver Nederlandsch spel - 1935   De Telegraaf, woensdag 28 augustus 1935
[Anoniem] Holland Herald Het ontstaan van het golfspel - 1969   In: Holland Herald, juni 1969
[Anoniem] La Bernarde, boule de mail pour s'assurer la victoire - 2012    
[Anoniem] Maandblad Golf Kolven op het ijs - November 1942   Het kolfspel - nobele voorganger van ons golfspel - werd...
[Anoniem] Nederlandsche Sport Kolven - 1912   Nr 1760, p. 13, september 1912
[Anoniem] Revue der sporten De kolfwedstrijden te Krommenie - 1907   1e Jaargang, No. 9, 21 September 1907
[Anoniem] Revue der sporten Praatjes en plaatjes over het kolfspel - 1909   3e Jaargang, No. 17, 8 September 1909
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht - 1905   [pag. 72] ... geweest zijn voor de bedoelde kolfbaan: blijkbaar vormde het gasthuis dus een ...
Notices généalogiques et historiques sur la Famille Balveren (Van) - 1876   Extrait de l'Annuaire Généalogiques des Pays-Bas de 1875

Robin K. Bargmann - Serendipity of Early Golf. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
Book Cover Authors Edition - Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3 - Chapter 4 - Chapter 5 - Chapter 6 - Chapter 7 - Chapter 8 - Front, Ackknowledgement, Contents, Introduction - List of Illustrations, Bibliography, Colophon Back

  Herdenkingsboek voor het 100-jarig bestaan van de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort, met veel wetenswaardigheden over colf en kolf.
Robin K. Bargmann De Hollandse esp en de Schotse klik - 2015   Presentatie van de Afferden lezing
Robin K. Bargmann De Hollandse esp en de Schotse klik - 2015   Synopsis van de Afferden lezing
Robin K. Bargmann Early Games in Scotland - 2016
lezing - presentatie
  Conferentie Scotland and the Flemish People van de University of St Andrews
Robin K. Bargmann Early Games - 2017
samenvatting - illustraties
  Bijdrage verzamelboek met lijst van illustraties
Robin K. Bargmann & Theo Bollerman Colven en caetsen in Leiden - 2018  

Met plausibele veronderstellingen over de vroegste, gemeenschappelijke geschiedenis van Colf en Golf

Pierre van Beek Goirle was vroeger centrum van kaatsballenindustrie - 1969    
Max Behr The Golf Book of Hours - 1915   Uit: Golf Illustrated
Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn Iconographie van Hugo Grotius - 1929   Jeugdprent van Hugo de Groot met colfstok
Jacob Segersz van der Brugge Journael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-bay,
gelegen in Groenlandt
 

[5 November 1633]
Den 5. dito, de windt N.O. met klare lucht; op dato bevonden wy noch 4. of 5. uren schemeringh van den dagh; wy maekten houte klicken, daer wy mede kolfden op de Bahy voor ons Tent, tot exercitie.

Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland - 1943   [pag. 418] Zelfs de leden van den kerkeraad begaven zich, na afloop der godsdienstoefening, naar herberg en kolfbaan. Kuypers, die een uitstekend ...
Ab Bloemendaal Kleine Golfgeschiedenis - 2011    
Mw. M. de Boer - Jongejan en anderen Goirle - 1975   [pag. 67 en verder] Jan Hoogendoorn: De Goirlenaren zijn ballenfrutters
Cees de Bondt "Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen--?" - 1993  

[pag. 36] Hierbij dient opgemerkt te worden dat "kaats'-ballen ook werden gebruikt voor het kolf- spel. Een bal kon voor meerdere spelen voldoen indien deze goed kon ...

[pag. 131] ... en colven", zo luidde de klacht van Carel van Mander. Namen van schilders die zich wat dit betreft te buiten gingen, noemt ...

[pag. 141] Bij dit deftige gebouw van drie verdiepingen werd tevens een "kaats- of kolfbaan" gemaakt.14 Een plattegrond van Amsterdam uit ongeveer 1725 geeft een beeld ...

Cees de Bondt De Utrechtse kaatsbanen 1590-1800 - 2018   In Oud-Utrecht 2 van april 2018: details kolfbaan De Drie Dorstige Herten [pag. 47]
Rick van den Boom Steven J.H. van Hengel - ongedateerd   Interview
Petrus Borchardus Borcherds Bladen uit de memoirs van Petrus Borchardus Borcherds - begin 19e eeuw   [pag. 194] ...ongeveer 100 voet lang en dertig breed, bedekt en beschaduwd door bladeren en takken, dat bekend stond als de kolfbaan.
Ulrich Bornemann Anlehnung und Abgrenzung   ... p. 188 Proper in't kolven, proper in't kaetsen, ...
G.A. Bredero Moortje   ... p. 343 Tis een vreemt dingh, dat van duese weytsche kolvers2940 Die dus int wilt toeslaan, geen ong'lucken geschien ...
G.A. Bredero Spaanschen Brabander   ... 159 Ik wil de kolf zo roekeloos niet werpen nae de bal: eig. uit balorigheid over verlies de kolf de bal achterna werpen; Harr. I, blz. 28; Spreekwrdb., no. 1227. ...
H.A. Breuning Het voormalige Batavia: een Hollandse stedestichting in de tropen, anno 1619 - 1954   [pag. 110] ... waar een tuin en een kolfbaan waren. Overigens schijnt het een „lugubre situatie" geweest te zijn, zodat — afgezien van de onverantwoordelijke wijze van ...
W.G. Brill Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden - 1861   [pag. 14] ... behalve in den schouwburg en de kolfbaan , aan bezoeken in de groote wereld , en aan het onderhoud, bepaaldelijk
met ...
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften - 1989   [pag. 299] ... kolf, golf Golfsport Gregson, Jim - Spelregels golf Hay, Alex - Handboek golf Morgan, John - Golf Mourgue d'Algue, Gaétan - Golf Plumridge, ...
Joop Brongers Holland of Schotland? Over de oorsprong van het golfspel - ongedateerd    
Joop Brongers Holland oder Schottland? Über den Ursprung des Golfspiels - ongedateerd    
Joop Brongers Onze voorvaderen speelden kolf - 1930   In: Corinthian, januari 1930
Joop Brongers Kolven is een zuiver Hollandsch spel - 1930   In: Corinthian, maart 1930
Joop Brongers De voorloopers van het golfspel - 1931   In: Sport in Beeld, 15 december 1931
Joop Brongers Over Deltsche Tegels en Golf - 1937   In: Maandblad Golf, april 1937
Joop Brongers Nationale kolffeesten - 1935   Dr Van Balen Blanken's feestrede in: Sport in beel/Revue der Sporten d.d. 9 september 1935
Joop Brongers Het kolfspel, een der oudste van onze sporten   In: Revue der Sporten
Joop Brongers Wetenswaardigheden uit de prille dagen van golf - 1937   In: Maandblad Golf, januari 1939
Joop Brongers Uit de historie van het kolfspel - 1939    
Joop Brongers Spel en vermaak in het oude Holland - Maandblad Golf, 1940   In: Maandblad Golf, oktober en november 1940
Joop Brongers Vonden herders het golfspel uit? - 1940   In: Maandblad Golf, januari 1940
Joop Brongers Spreekwoorden en golf - 1941   In: Maandblad Golf, maart 1941
Joop Brongers Het kolfspel op uithangborden - 1942   In: Maandblad Golf, augustus 1942
Joop Brongers Het Kolfspel, een beeld van ons leven - 1942   In: Maandblad Golf, september 1942
Joop Brongers Het kolven op het ijs - 1942   In: Maandblad Golf, november 1942
Joop Brongers Spel en vermaak in het oude Holland - Leids Jaarboekje 1942   Excerpt met o.a. toetreding kolfstokkenmakers tot ambachtsgilde.
Joop Brongers Gevelsteen - 1943   In: Maandblad Golf, februari 1943
Joop Brongers In Nederland ligt de bakermat van een wereldverbreid spel - 1950   In: Maandblad Golf, maart 1950
Joop Brongers Holland - the cradle of Golf? - 1951   In: Golfers Year
Joop Brongers Uit de historie van Golf - 1952   In: Maandblad Golf, december 1952
Joop Brongers In: Shell Magazine - 1953    
Ayolt Brongers 700 jaar golf Loenen a/d Vecht 1297-1997 - 1997    
Ayolt Brongers, Dolf Cox, Frank Pont, Corrado Simeoni, Jan Kees van der Velden, Wilko de Valk Early Golf Tourbook - 2004   Uitgave van Nederlandse Golf Federatie
Ayolt Brongers Inlegvel voor boek Early Golf door Steven van Hengel - 2007   Twee opmerkingen over dit boek: Een verbetering en Een toevoeging
Ayolt Brongers Something about the origin of Golf, Holland or Scotland? - 2012   In: Golfika, summer 2012
Ayolt Brongers De familie van Balveren en de drie kolven - 2015    
Ludovicus Brouwers Het juiste woord: betekenis-woordenboek der nederlandse taal - 1950   [pag. 641] W. kolven, doorkolven, klossen, beugelen, maliën, den bal aanslaan, bollen (zn.) , kolf aan stek (aan stuk, aan het stuk). ...
H. Brown De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van ... - 1841   [pag. 93] ... waarvan de bodem uit vast ineen gepakt leem, met kalk vermengd, bestond, effen, zegt het Hollandsche spreekwoord , effen als eene kolfbaan. ...
Robert H. K. Browning A History of Golf, the Royal and Ancient Game: The Royal and Ancient Game - 1955   [pag. 14] The resemblance between the words golf and kolf (though ... The seventeenth- century Dutch pictures of kolven on the ice are in themselves so attractive, ...
Jacob Segersz van der Brugge Journael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-bay,
gelegen in Groenlandt
 

[5 November 1633]
Den 5. dito, de windt N.O. met klare lucht; op dato bevonden wy noch 4. of 5. uren schemeringh van den dagh; wy maekten houte klicken, daer wy mede kolfden op de Bahy voor ons Tent, tot exercitie.

Karol ten Bruggencate Engelsch woordenboek: Eerste--[tweede] deel. ... . Achtste, omgewerkte en ... - 1918   [pag. 244] ... 'golf' spelen; — club=kolf; golf club; — links= golfbaan. ...
Charles de Bruxelles (i.e. prince Antoine d'Arenberg) Briève description de la ville, chasteau et parc d'Enghien   III.4: Le Mail
J. Buisman Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen - 1995   [pag. 192] Met een espen klik (stok) poogt men de bal van veren tegen een paal te slaan. Het ijs vormt een niet te overtreffen kolfbaan. Het is de kunst om op de been ...
Cd. Busken Huet Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24   ... Van der Palm kon gansche achtermiddagen in de ‘Fontein’ loopen kolven, en gansche avonden zitten omberen, doch 's morgens ten drie ...
Egbert Buys Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle ... - Pagina 232   KOLBE of KOLF, ... der Kolf, word het Water in de Pyp getrokken, en door deszelfs Ne- ... waar van daan veele Soorten van Kolven zyn ...
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant. 1902   [pag. 376] ... die met colven, ...
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde - 1960   [pag. 456] ... dat brave predikanten in Amsterdam rich in eene kolfbaan onschuldig verademen...
I.M. en N.S. Calisch Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal   ... Kolf en Kolven in het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal van I.M. Calisch en N.S. Calisch ...
Margareta Callens Nieuw talent voor taal ASO 6 - werkboek - 2004   [pag. 325] Golf was van oudsher in de Lage Landen bekend als 'kolf' of 'kolven' - een spel waarbij de spelers een kleine harde bal in een gat in de grond moesten zien ...
Jacob Cats Op 't gesichte van kinderen, haer speeltuygh onder een serck soeckende - 1659   In de kerk mochten de kinderen meestal niet spelen. Dat dit toch gebeurde blijkt uit dit gedicht met gravure.
Frank Chapel De Maliebaan - 2001   Hoofdstukken 'Het maliespel' en 'De Maliebaan in beeld'
Alfons de Cock Spreekwoorden en zegswijzen: afkomstig van oude gebruiken en volkszeden - 1908   [pag. 205] ... die In de kolfbaan geboren waren, bv « dat it een kolfje naar mijn hand, • «de (1) Zie daarover ...
H.T. Colenbrander De patriottentijd. Deel 2: 1784-1786   ... critieke omstandigheden ging. Een, te Leiden, was recht een kolf naar hun hand; andere, te Rotterdam, boezemden hun toch wel ...
Samuel Coster Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen   ... mensch noch liefde betoonen? 215 'kSou hem seecker met Oenes kolf altemet koning kroonen aant. 215 En de luy zouwender om ...
Samuel Coster Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van Grevelinckhuysen   ... voor den gek houden (V. Moerk. 168; Kluchtsp. III, 65). Oenes kolf zal dan moeten betekenen een zotskolf. Volgens V. Moerk. ...
Samuel Coster Samuel Coster's werken [1]   ... Maer wy maken malkaer hier mal, Wy souwen om een hayr wat kolven, wisten wy raet om kolf en bal. 630. Waert. Die heb ick ...
Samuel Coster Samuel Coster's werken [2]   ... mensch nock liefde betoonen, 215. 'k Sou hem seecker met Oenes kolf altemet koning kroonen, En de luy zouwender om lachen, als ...
Samuel Cramer e.a. Bibliotheca reformatoria neerlandica   [pag. 310] ... Ballen, Coluen, Raketten ende ...
J.J.M. van Dam Jantje Kaas en zijn jongens. Bijdrage tot de kennis van de Ned.-Indische soldatentaal in de 19e eeuw   ... 133. koewala 131. koken in de leren kist 157. kolek 131. kolf 152. kontje klap 164. koortsjaren 152. koperen ploert v.D; K. ...
De Denker Deel 1 (1763) [1]   ... eene byzit uit het laagst gemeen wordt hun gezelschap, en de kolf baan het eenig school om de wereld te leeren. Het Speelhuis en ...
De Denker Deel 1 (1763) [2]   ... Dikwyls heb ik, terwyl drie of vier menschen beezig waren met kolven, gezien, dat 'er agt of tien rondom de Baan zaten, welker ...
De Denker Deel 1 (1763) [3]   ... zelven, om zo te spreeken, beveiligen. Een middagslaapje, of kolven, kaatsen, rossen in den zomer, speelen, rooken, drinken in den ...
De Denker Deel 1 (1763) [4]   ... Alexander zich met een troep jagthonden, en Caesar met een kolf baan of schaakspel kunnen [p. 400] origineel vergenoegen, het ...
De Denker Deel 2 (1764)   ... zy binnen of buiten de Stad, naar het saisoen medebragt, met kolven of het kaartspel; waar op veeltyds een hazardspelletje volgde. ...
De Denker Deel 3 (1765)   ... duurt. Indien men 'er byvoegde, Gy zult het vermaak van te kolven in de openlucht, of agter uwe vette ossen te loopen in dien ...
De Denker Deel 5 (1767) [1]   ... ontstaan uit vreemde ingevoerde Medicamenten; en over het Kolven, om een' Silveren Bal, door eene Dame gewonnen . 281 246. ...
De Denker Deel 5 (1767) [2]   ... te ryden, te jaagen, te visschen, op de billard te speelen, te kolven, te schermen, concerten by te woonen, of zich met de kaart te ...
De Denker Deel 5 (1767) [3]   ... breijen; hy plagt nog al eens te visschen, ook wel eens te kolven, en hy was een Liefhebber van Histories te leezen, toen hy nog ...
Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 24   [pag. 50] Niet ver van de menagerie was een kolfbaan, en in de onderste verdieping van het groote huis, vlak voor de fontein en den vijver, ...
J.W.P. Drost Het Nederlandsch kinderspel voor de zeventiende eeuw. 1914.  

[pag. 64] ball te slaen ofte te colven ofte ... colven ofte cloot te schieten op 't dorp
van ...

[pag. 86] Reeds zeer vroeg wordt het „sollen met colven" in de keuren verboden. In de stadsordonnantie van Brussel van 1360 leest men: „Wie met colven ...

[pag. 87] dat beide spelen wel met een kolf gespeeld werden, maar dat er toch eenig verschil was. In Vlaanderen en Holland toch kwam het er bij het „kolven" op aan in ...

Jean Augustin Amar Dirivier & Louis François Jauffret La gymnastique de la jeunesse ou traité élémentaire des jeux d'exercice, considérés sous le rapport de leur utilité physique et morale - 1803    
Johannes Duijkerius Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater   ... p. 64 Ick heb niet gekolft, gebickelt, gehoepelt, geknickert, met ellen, kooten of vliegers gespeelt ...
Edward III, koning van Engeland - proclamatie 1365 met verboden  

'Pilam Manualem, Pedivam, & Bacularem: & ad Canibucam & Gallorum Pugnam' in beargumenteerde vertaling van Tommie Hendriks

Isabella Henriëtte van Eeghen Kolven- en kolfballenmakers - 1982   Uit: Amstelodanum, 69ste jaargang No. 4, juli/augustus 1982
H.F.J.M. van den Eerenbeemt Geschiedenis van Noord-Brabant. 1997.  

[pag. 330] In 1876 werd in Grave nog een baan aangelegd door de sociëteit. Ook in Waalwijk zou begin achttiende eeuw een kolfbaan zijn aangelegd, ...

[pag. 428] Het colven, kolven en golfen krijgt aandacht in...

W. Engel e.a. De 's-Gravelandseweg en zijn bewonders: ruim twee eeuwen dorpsgeschiedenis - 2005   [pag. 121] Er was ook een kolfbaan. De erven van Daniel Manseau lieten het in 1788 veilen. Voordat het voor bewoning geschikt was, moest er wel wat opgeknapt worden. ...
Ons Erfdeel Jaargang 41 (1998)   ... en de naam van het spel zelf is gebaseerd op het woord ‘kolf’ (knuppel). Deze theorie kan niet echt hard worden gemaakt, ...
J. Ermerins Eenige Zeeuwsche oudheden: uit echte stukken opgehelderd en in het licht. 1797   [pag. 284] Soo wie twist maect mest loode colven verbeurt drie pont...
Philippe Estang Le Noble Jeu de Mail de la ville de Montpellier - 2009    
Don Experientia Het Surinaamsche leeven, tooneelschwyse verbeeld   ... Die niet en weeten van wat aars Dan Dobbelsteene, Kolven hooren. Vrolykhard . Aars weeten sy niet uyt te voeren, ...
Jan A.M. van Eijck Ballenmaken of ballenfrutten in Goirle - 2014    
Michiel Eijkman & Jan Kees van de Velden Een major in Golfgeschiedenis - ongedateerd   Uit: Golf Journaal
Michiel Eijkman (Golf), Do Smit (Colf, Kolf) - Colf Kolf Golf, Early Golf-Vroeg Golf - 2016   September 2016. ISBN 978-90-78920-27-4
Philip Fermin Nieuwe algemeene beschryving van de colonie van Suriname   ... van eene geele vrucht gevolgd wordt, welke zo groot is als een kolf bal, en eenen aangenaamen reuk heeft; uit den stam van dezen ...
Michael Flannery Golf, the true history   Introduction to Golf history
Michael Flannery, Richard Leech Golf Through the Ages. 600 Years of Golfing Art - 2003   Geen volledige digitale versie beschikbaar om auteursrechtelijke redenen
A. Fokke Sz Verzameling der werken van A. Fokke, Simonsz - 1830   [pag. 44] Terwijl sommige jongelingen hunne beste jaren aan het biljard , in de kolfbaan , aan de speeltafel, of sommige jonge ...
Iain Forrester The Schotse Kliek - 2017   British Golf Collectors' Society, December 2017
Louis Édouard Fournier Histoire anecdotique des jeux, jouets et amusements avant 1900 - 2004   Jeu de Mail
A.W. Francken Het leven onzer voorouders in de gouden eeuw - 1942   [pag. 134] ... die na afloop van hun bijeenkomsten wat lichamelijke ontspanning zochten — , bij winterdag op het ijs en tijdens het goede seizoen op de kolfbaan, ...
J. le Francq van Berkhey Oude en Nieuwe Balspelen der hollanderen - 1776   Veertiende hoofdstuk uit Natuurlyke historie van Holland, deel 3
Willem Frederik Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649   ... 29 Imminga, Sijtsma sien colven en verkeren gespeult mit Jongstal ...
Friesland Verzameling van placaaten, decreeten, besluiten, bekendmakingen, enz - 1806   [pag. 301] Kolfbaan - maker. Zie Timmerman of Metzelaar.
Dr. J.M. Fuchs, W.J. Simons Shell journaal van oude sporten - 1975    
H.E. van Gelder Kunstgeschiedenis der Nederlanden - 1963   [pag. 1192] Deze allen worden in dat jaar naast een speelser Kolfbaan nog besloten met drie machtige verbeeldingen van de Opdracht in de Tempel, ...
Roelof van Gelder Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de voc (1600-1800)   ... gespeeld, gedobbeld, gezongen en gemusiceerd. In Batavia waren kolf- en kegelbanen en er werden Chinese gokhuizen bezocht. 89 ...
P.A. de Genestet Dichtwerken   ... dag verdoen met domineeren? Houdt gij van kegelen, van kolfspel of biljart, Roulette, rouge ou noir? Hing ooit uw pooplend ...
Pieter Gerardus Witsen Geysbeek Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving- 1836   [pag. 890] Kolf en bal, munt in het potje. KINDERZIEKTE. ...
Genootschap Amstelodamum Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum - 1959   [pag. 95] Niet ver van de menagerie was een kolfbaan, en in de onderste verdieping van het grote huis, vlak voor de fontein en de vijver, ...
Edme-François Gersaint Catalogue raisonné de toutes les pieces qui forment l'oeuvre de Rembrandt - 1751   [pag. 106] No. 121 Le Jeu du Kolef
In deze catalogus met beschrijving van alle werken van Rembrandt beschrijft Gersaint bij de gravure van de beugelaar de spelregels van het kolfspel (Frans)
De Gids Jaargang 1841   ... 's Clock eens mede! Voor de lief hebbers zou de schets van het Kolven waarde hebben, wanneer zij het spel tot in de fijnste greepen ...
De Gids Jaargang 1842 [1]   ... eerste studiejaar, hoe vroeg hij mogt opstaan, nog meer van kolven dan van werken hield) tot een degelijk Student te vormen. Het ...
De Gids Jaargang 1842 [2]   ... wou geven, den schenker bij de beenen te nemen, hem tot een kolf te bezigen, en er regts en links meê rond te slaan, om weder ...
De Gids Jaargang 1843   ... toen deed huiveren, ontlokt ons thans eenen zucht. O! dat uwe kolf voor het minst op onzen schouder rustte! Helaas! ge zijt voor ...
De Gids Jaargang 1873   [pag. 323] Hij stapte de brug over ; van Mieris volgde hem en weldra traden zij de kolfbaan binnen. Zij waren daar geene vreemde of onwelkome gasten ; integendeel ! de ...
Heiner Gillmeister Golf on the Rhine: On the Origins of Golf, with Sidelights on Polo 2002   The Sorcerer of Merlin, the first Prophet of a Flemish Origin of Golf
Heiner Gillmeister Golf komt uit de Lage Landen - 2005   Uit: GolfJournaal, april/mei 2005
Heiner Gillmeister Uber den Ursprung des Golfspiels - 2014    
Jef van Gils Zin en onzin over de ballenmakerij - 1985   Uit: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Jaargang 3, nr 2, juni 1985
Maandblad Golf Over Delftsche Tegels en Golf - 15 april 1937   [p. 48 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad GolfUit de historie van ons spel. De voorlopers van golf - 15 juni 1937   [p. 129 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad Golf Golf-geschiedenis - 15 augustus 1937   [p. 189 e.v.]
Maandblad Golf Uit de historie van het kolfspel - 15 april 1939   [p. 78 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad Golf Spel en vermaak in het oude Holland - october 1940   [p. 139 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad Golf Spel en vermaak in het oude Holland II - november 1940   [p. 162 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad Golf Het Kolfspel op uithangborden - augustus 1942   [p. 92 e.v.]
Maandblad Golf Golf-historie. Nogmaals: Holland of Schotland? - 1947   [p. 3 e.v.]
Maandblad Golf Golf-techniek uit de 18e eeuw - 1949   [p. 17 e.v.]
Maandblad Golf In Nederland ligt de bakermat van een wereldverbreid spel - december 1950   [p. 346 e.v.] Door J.A. Brongers
Maandblad Golf Over de glorie en de ondergang van het kolven - december 1951   [p. 399 e.v.] Door Auke Ruben
Maandblad Golf Uit de historie van Golf - december 1952   [p. 383 e.v.]
Maandblad Golf Enkele losse aantekeningen bij een oud probleem - 1954   [p. 366 e.v.]
Jan ter Gouw De volksvermaken - 1871   integrale weergave
J.L. van der Gouw De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland - 1987   [pag. 277] Den 10e julij 1728 Leendert Brugman consent tot 't stellen van een kolfbaan op de kant van de kerkweg onder Z. en N. Waddinxveen, een plating op de cant van ...
L.G. de Graaf Kolfbanen te Leiden in 1792 - 1958   Artikel in jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken
Grabner, J. Brieven over de Vereenigde Nederlanden door J. Grabner, Luitenant in Dienst van de Republijk. Uit het Hoogduitsch vertaald - 1792   [pag. 350-353] Onder de nationaale spelen verdient de kolfbaan, zo wel om haare algemeenheid, als om haare nuttigheid zekerlijk de eerste plaats. ...
Robert Muir Graves Classic Golf Hole Design: Using the Greatest Holes as Inspiration for Modern Courses - 2002   [pag. 15] These now long-lost pastimes included chole (soule in Belgium), with similarities to both hockey and golf; kolven in the Nether- ...
J. Gram e.a. Het Leeskabinet - 1855   [pag. 88] Vlak onder de vensters der beide hotels is een lang overdekt gebouw, kolfbaan geheeten. Dit pandemonium wordt eiken avond verlicht, en druk bezocht door ...
Amy Groskamp-Ten Have Hoe hoort het eigenlijk?   ... Hippodrome: circus, renbaan. Hockey: Eng. kolfspel. [p. 293] Hocus-pocus: goochelarij. Home-rule: zelfbestuur van ...
F.W. van Gulick Nederlandse kastelen en landhuizen - 1960   [pag. 289] Op het binnenplein werd een begraafplaats aangelegd en op het voorplein kwam een kolfbaan. Beide ronde torens bleven echter gespaard en kwamen later in het ...
J.P. Gumbert De datering van het Haagse handschrift van de “Limburgse Sermoenen”   ... 72, 1954, p. 184-200. Men ziet daar ook de puntige kolf-elementen en de opvulling met kleine pareltjes; bovendien ziet ...
J. Habets De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn - 1889   [pag. 217] ... dunkt ons by gevolg eene beugel- , kegel- of kolfbaan geweest te zijn, waar de bal over de baan wordt ...
Haghe Bijdragen en mededeelingen - 1906   [pag. 461] Daar hadden wij de kolfbaan van Haaring met den tuin, waarin wij wel ... De Mallemolen is gebleven, maar op de plaats der kolfbaan zijn straten en huizen ...
D. Haks Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw: processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven - 1982   [pag. 201] ... insolvent verklaard, naar haar zeggen omdat deze "alles op 't billard en in de kolfbaan heeft verspeeld". ...
David Hamilton The Origin of Golf - 1985   Only two games, however, are serious contenders of the forerunner of the modern game of golf: ...colf (or kolfe)... and golf.
A.J.A.M. Hanou Sluiers van Isis: Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen - 1988   [pag. 297] Saint Napoleon nodigde namelijk de Amsterdammers uit een delegatie te sturen bij haar officiële installatie, 27 december 1810, in de 'Keizerlijke Kolfbaan' ...
M. Havermans-Dikstaal e.a. Aangekleed gaat uit: streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900 - 1998   [pag. 200] Terwijl de vrouwen bekenden tegenkwamen en een praatje maakten, gingen de echtgenoten naar de kolfbaan. Deze was op de dorpsweg of in de baan. ...
H.C. Hazewinkel Pieter Isaak Annokké onfortuinlijk plannenmaker - 1961   'Vergeten figuren' in Rotterdams Jaarboekje 1961
I. Henderson, D. Stirk Golf Européen. Qui a inventé le Golf? - 1980   [pag. 29, 30, 31, 32, 56, 58]
J.V. Hendriks Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen - 1898   [pag. 131] Beugel wordt inzonderheid gebezigd van den ring, waardoor de bal in de kolfbaan geslagen wordt. Van hier: het kan niet door den beugel, het kan er niet door ...
Steven J.H. van Hengel Vroeg Golf, 450 jaar ontwikkeling van een sport. 1250-1700   Ongedateerd, ws. voor 1972
Steven J.H. van Hengel Vroeg Golf en zijn Ontwikkeling - 1972   Eigen uitgave
Steven J.H. van Hengel Vroeg Golf en zijn Ontwikkeling - 1972   In: Maandblad Golf, 1972
Steven J.H. van Hengel Early Golf - 1972   English
Steven J.H. van Hengel Early Golf. History and Development - 1974 (oorspronkelijk 1972)    
Steven J.H. van Hengel Ball makers in Scotland and in the Netherlands - ongedateerd; misschien 1977)    
Steven J.H. van Hengel, Ayolt Brongers, Th.M. Grosfeld-van Balen, A.C.A. van Soest Colf, Kolf, Golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport - 1982   Tentoonstellingscatalogus
Steven J.H. van Hengel Early Golf - 3e edition 1990 (oorspronkelijk 1982)    
Steven J.H. van Hengel Wie der Golfball fliegen lernte - 1982    
Steven J.H. van Hengel Golf through Artists' Eyes - 1982   In: Country Life, 2 september 1992
Steven J.H. van Hengel Colf te Haerlem en wat er uit voortkwam - 1984   In: Haerlem Jaarboek 1983
Steven J.H. van Hengel Early Golf - 1985/1990   Om auteursrechtelijke redenen is hier de boekversie uit 1985 gegeven, maar de uitgave van 1990 is inhoudelijk identiek
Pedro Heras Rediscovering the Game of Pall Mall in the Gardensof the Palace of La Granja - 2006    
Christiaan van Heule De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe   ... Bajae 6) Du Tu betalinge Talio Drom Trama Kruys Crux Dure Duro Colf Clava Ete Edo kapoen Capo Engel Angelus kolen Caules Disch, ...
Christiaan van Heule De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst   ... p.99 ...kolf ...
Christiaan van Heule De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst   ... p. 41 kolven ...
Historisch Genootschap (Utrecht) - 1910   [pag. 382] De lengte en breedte van de kolfbaan en de hoogte van de wanden zijn ongelijk, ...
Historisch Genootschap (Utrecht) - 1911   [pag. 474] ... the kaetsen, cloot schyeten, colven ofte eenige weerlyckke spill ...
Historisch genootschap "Roterodamum" Rotterdams jaarboekje - 1896   [pag. 182] In alle deze acten blijft de omschrijving dezelfde; alleen in de laatste is er bijgevoegd dat er een kolfbaan bij behoorde. ...
De Honigby, maandschrift voor godsdienstminnende lezers. Nieuwe volg-reeks - 1845   [pag. 374] Zoo ging hij naar den kolfbaan op den Sabbatdag, ...
P.C. Hooft De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [1]   ... Ridder, Raad der Landgravin van Hessen, op 't huis ter Colven. ..... Vaarwel, bevriende geest, en groet uw dierbare ...
P.C. Hooft De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [2]   ... dienste- 61 lijk, dat U. Ed. Gestr. gelieve den Hoovenier van Kolven te doen 62 gedenken aen 't overzenden van 't ...
P.C. Hooft Nederlandsche Historien   ... Tiende boek p. 399 Don Johans kolfspel ...
Jan Hoogendoorn De Goirlenaren zijn Ballenfrutters - 1975   [pag. 67-77]
Horae Belgicae, studio atque opera H. Hoffmann Fallerslebensis. 1885   [pag. 40] Tis gheen recht spel, dat men mit crommen colven slaet.
Prof. Dr F.W.N. Hugenholtz Floris V - 1966   Achtergrondinformatie bij de foutieve veronderstelling dat de oudst bekende colfpartij in 1297 zou zijn gespeeld. Zie tijdvak 1200-1450 in dit webmuseum.
W. van den Hull Autobiografie (1778-1854)   [pag. 267] ... en gebruiken aldaar iets in de herberg, waarbij zich eene kolfbaan bevond, waarom mijne vrienden mij voorstelden een partijtje te speelen. ...
dr. A. van Hulzen 250 jaar Kolfbaan in het St. Eloyen Gasthuis te Utrecht - 1980    
Horace G. Hutchinson Golf - 1893   'Clearly golf is no more kolf than cricket is poker'
L. Izaks Een echt Nederlandsche Sport, Het Kolven in den Loop der Eeuwen - 1939   In: Sport in Beeld/Revue de Sporten, 4 september 1939
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1875   ... recht, als ik die gemeenzame uitdrukking bezigen mag, een kolf naar Koenens hand. Vooreerst was hij als ouderling der ...
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1880   ... wandelen, visschen, zeilen op den Zuid- [p. 10] plas, soms met kolven of biljartspel door gebracht. Wat zou van den jongeling, die ...
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1905   ... en dan de rust der Augustijner nonnen te verstoren door met kolven den bal te slaan. De stad verbiedt het op vijf pond 4 . Ik ...
Henri Jacubowicz Jeu de Mail, Part One & Part Two - 2002/2003   Through the Green, December 2002 and March 2003
A. de Jager Woordenboek der frequentatieven in het Nederlandsch - 1878   [pag. 283] ... en tot merk hebbende twee kolven kruiswijs over elkiinder ligge de »Te sitien colf- feren, hier te Delft ...
Arnout Janmaat Speelbal buiten het eigen speelveld, beeld en werkelijkheid van het kolfspel in Amsterdam tussen 1760 en 1810 - 2010   Masterscriptie Nieuwe Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam. Februari 2010.
Arnout Janmaat Jo Brongers en Steven van Hengel, twee biografieën - 2019    
G. Kalff Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4   ... met een speelnootje dat hij op een bruiloft had ontmoet, of de kolf gezwaaid dat de ballen de omstanders om de ooren vlogen; de ...
G. Kalff Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 [1]   ... in vier bedrijven en in proza; Het Nieuwe Nederlandsche Kolfspel (1782) en De Herstelde Fabrikant (1782), die betrekking hebben ...
G. Kalff Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 [2]   ... 182, 205, 208, 219-222. Klyn (H.H.), 306. Koenen (H.J.), 364. Kolfspel ( Het nieuwe Nederlandsche ), 281. Koning (H.), 522 vlgg. ...
G. Kalff Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 [3]   ... den man, die, in een aanteekening op Het Buitenleven over het kolven sprekend, verklaarde: ‘ik versta niets van dat, noch van eenig ...
S. Kalff Over kolven en kaatsen - 1920   In: De Revue der Sporten, 14e Jaargang No. 2 d.d. 8 september 1920
J. van Kan e.a. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. 1962   [pag. 160] ... stelt balspel en „kloten nutter colven" op het kerkhof strafbaar, ook in de kerk zelf 65). Dat men de verbodsbepaling tot het kerkgebouw zelf uitstrekte ...
P. Karstkarel 419 x Friesland / druk 1: van Slijkenburg tot Moddergat - 2005   [pag. 704] De aangeplante bossen waren een attractie voor burgers uit de omgeving om zich er te verpozen. Er werd toen zelfs een kolfbaan aangelegd. ...
Michiel van Kempen Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3   ... Die niet en weeten van wat aars Dan Dobbelsteene, Kolven hooren. [p. 30] Uit dit alles kan worden afgeleid dat het stuk ...
N.C. Kist Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden. 1850.   [pag. 70] ... int speelveld sol mogen coluen." Deze beschikking was alzoo later dan eene
andere van 12 Nov. 1606, welke, aangaande dit zelfde speelveld, ...
KNKb Das Kolfspiel: ein historischer Sport für moderne Leute - undatiert    
KNKb A historic game for modern people - undated    
KNKb Historie Kolfsport - ongedateerd    
J. Kok Vaderlandsch woordenboek - 1788   [pag. 298] ... genoegzaam geheel en al zeer fraai met Stallingen en Kolfbaan, en wat verder tot een ...
Koninklijke Bibliotheek - tijdschriften 1850-1940   De KB heeft een uitstekende zoekfunctie in tijdschriften uit deze periode: http://tijdschriften.kb.nl/
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
De Nederlandsche leeuw - 1986
 

[pag. 79] ... eigenaar van het eerste Veerhuis tot verkoop 1773, waarbij hij een gedeelte van de kolfbaan en van het aan de ...

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
De Nederlandsche leeuw - 1970
  [pag. 129] ... hebbende te Nijmegen in het nóg bestaande huis, waar „De drie Kolven" ... of kolf spaden (gereedschappen dergenen „die daer colven naer den moer" — zie ...
C. Koopmans Dordrecht 1811-1914: een eeuw demografische en economische geschiedenis - 1992   [pag. 153] ... exploitant van twee biljarttafels en een overdekte kolfbaan. Daarnaast was hij ook nog ...
Bernard Kruithof De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.   ... gaat dat op: sociaal onzichtbaar zijn wordt warm aanbevolen; kolven en kaarten wordt ontraden, evenals opzichtige kledij. Men kan ...
J.H. Kruizinga Watergraafsmeer, de geschiedenis van een polder - 1971   [pag. 9] De Meer bezat vier herbergen, n.l. die aan de Maliebaan... [p.10] De Meerbewoner... trok in zijn vrije tijd naar de Maliebaan... om daar te kolven, maliën of later het 'blindhardlopen te bekijken.
M. Kwakermaak Dutch for dummies - 2006   [pag. 172] Playing golf: 'gol fen' Golf (kolf I golf) (golf) is popular for businessmen,
pensioners and increasingly young people too. In most regions, you'll find ...
K. ter Laan e.a. Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen   [pag. 135] Een weg als een kolfbaan = een buitengewoon effen en harde weg.
Andrew Lang The sister of Golf - 1909   Golf Illustrated, October, 1909
Pieter Langendijk Het wederzyds Huwelyksbedrog - 1714   Maliebaan: p. 19 versregels 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16; p. 20 versregels 21, 25, 32; p. 27 versregels 208, 215; p. 37 versregel 449

Dr. Ir. J. Mac Lean De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland. 1574-1665 - 1976

  Bewijzen van economische en culturele banden tussen Schotland en de Lage Landen
S.C.H. Leenheer Rijnsburg in oude ansichten, deel 2 - 1980   Kolfbaan
J.H. van Lessen ‘Klanknabootsing als taalvormend element’   ... De beteekenis E) is: ‘een soort van houten bal bij het kolfspel’. Van die laatste opvatting is het niet direct duidelijk hoe ...
Roeland van Leuve Leerzame zinnebeelden met historische-, natuur- en zedekundige aantekeningen - 1725   [pag. 115] XXIII. Zinnebeeld. Op een Kolfbaan.
Leuvense bijdragen   [pag. 109] Het sloeghen eens Jonghe ghesellen den bal met coluen bi eenen danse. Ende doen
een van hcn den bal soude slaen. doen ...
Linschoten-Vereeniging. 1953   [pag.69] ... mette vriende int lant eens colven 2) gewest. ...
I. Lipschits Tsedaka: een halve eeuw Joods maatschappelijk werk in Nederland - 1997   [pag. 19] ... De Keizerlijke Kolfbaan aan de Nieuwe Keizersgracht geopend. Spoedig bleek
de beschikbare ruimte te klein te zijn voor het groeiende aantal mensen dat ...
Jan Luyken Des menschen begin, midden en einde [1]   ... De Dryftol. De Werptol. De Boog. De Zweep. De Slinger. De Kolf. De Hinkelbaan. Het Kind gaat op een Ambacht. Het Kind ...
Jan Luyken Des menschen begin, midden en einde [2]   ... Kind is volwassen. 97 Kind bejaard. 99 Klaauw. 57 Knikker. 67 Kolf. 87 Koot. 71 [pagina ongenummerd (p. 109)] L. Leiband. ...
De Maandelykse Nederlandische Mercurius - 1780   [pag. 92] ... Kolfbaan enz» buiten de ...
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen De invloed en de grenzen der vermakelijkheden voor de jeugd: leesboek - 1815   [pag. 46] ... op die jaren , in de kolfbaan te ontmoeten. Zulke vermaken , derhalve , waarin al de deelnemers eene zekere foort van gelijkheid met elkander aannemen ...
Jacob van Maerlant Merlijn - 1261    
Gilles Marcel Saint-Antoine et les crosseurs - 1953   Excerpt. Musée des Beaux-Arts, Mons, Belgium
Ignaz Matthey Vincken moeten vincken locken: vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels ... - 2002   [pag. 355] Het Oudhollandse golf was, evenals het later populair geworden kolf, geen typisch elitair vermaak en ...
Justus van Maurik Verspreide novellen: Geill: 2. dr. - 1885   [pag. 122] Eindelijk vond ik de deur, natuurlijk de verkeerde, opende die en stond eensklaps achter in de kolfbaan in het volle licht, vlak voor het buffet, ...
F.W. von Mauvillon Handleiding tot het leeren van het schaakspel: naar het Hoogduitsch - 1828   [pag. 1] De billard , de kegel en kolfbaan, de kaats en maliebaan en meer andere spellen, waarbij eene ...
T. Meder Hoofsheid is een ernstig spel - 1988   [pag. 128] Hij was met jonge kameraden op een kolfbaan aan het spelen. Ik zal naar waarheid vertellen wat er gebeurde. De broeder wenkte hem dat hij moest komen. ...
P.J. Meertens Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw   ... p. 113 Men beoefende het kolfspel, muziek en zang ...
Merlyn Jaargang 1   ... tegen het bestaan levert in getourmenteerde ‘beelden’ is een kolfje naar zijn hand. Met beelden kan men alles doen; men kan er ...
H.J.J.M. van der Merwe Vroeë Afrikaanse woordelyste   ... p. 94 Krikket, Eng. cricket, soort balspel. De Engelsche benamingen van het speeltuig enz. worden gebruikt, als: bat, kolf, ball, bal, enz. ...
Edward G.W. Meury Kolf in Dutch tiles - 1932   Golf Illustrated
Middelnederlandsch Woordenboek   De lemma's:
Colve
Sollen
James Mitchell A Tour through Belgium, Holland, along the Rhine and through the North of France in the Summer of 1816 - 1819   [p. 208 e.v.] Game of Kolven
Mnemosyne Mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren verzameld door Mr. H.W. Tydeman en N.G. van Kampen - 1821   [pag. 248] ... te kunnen bezig houden, en alzoo bet geld te besparen, hetwelk anderen in herberg of kolfbaan , enz. verreden..- ~ Dit geheele stuk, hetwelk ik alhier ...
Arnold Moonen Nederduitsche spraekkunst [1]   ... duif, huif, kuif, luif, druif, struif, Schyf, ryf, Zalf, Golf, kolf, Scherf, kerf, nerf, werf. Tot het Onzydige Kaf, laf, voor ...
Arnold Moonen Nederduitsche spraekkunst [2]   ... met deeze veranderde letteren de volgende lettergreep; als in Kolf, kol-ven, korf, kor-ven, hals, hal-zen, grens, gren-zen, ...
C.C.M. de Mooij Geloof kan Bergen verzetten: reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom - 1998   [pag. 353] Voor de een betekende dat familiebezoek, voor de ander het bezoek aan een herberg, kolfbaan, markt, kermis of feest en vaak een combinatie hiervan. ...
Pim Mulier Wintersport   ... van 3 latten, 12 voeten breed en 7 voeten hoog. De bandy of kolf is van hout, niet breeder dan 2 duim, op welk gedeelte ook, en ...
Multatuli Volledige werken - 1950   [pag. 427] VOORDRACHT door MULTATULI op Dinsdag den 9 Maart ek des avonds om 8 uren, in de Kolfbaan van den ...
P.N. Muyt Verzameling van Nederlandsche Tafereelen van Kunsten, Ambachten en Bedrijven voor Kinderen - 1828   [pag. 8 en 9] De Kolfmaker
John Nauright, Charles Parrish Sports around the World: History, Culture and Practice, Volume 2 - 2012   [pag. 358] Kolven
John Nauright, Charles Parrish Sports around the World: History, Culture and Practice, Volume 2 - 2012   [pag. 360] La soule (= Choule, Jeu de Crosse)
De Navorscher Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. 1872.   [pag. 598] Noch drie loose coluen mit drie slachballen...
De Navorscher Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer, tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. 1906.   [pag. 41] Wouter Kolff was tweede zoon van Wouter Colf, later schrijvende Kolf en Kolff, geb. Nijmegen 9 Nov. 1610, x Rijswijk 7 Juli 1641 met Maria van Heteren, ...
Netherlands Algemeen Rijksarchief Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-archief - 1867   [pag. 362] Plan van den tnin en de kolfbaan van den Doelen in de Doelenstraat te Amsterdam. ...
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis - 1998   [pag. 220] wordt, en op de kolfbaan en ...
Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen, Nederlands Historisch Genootschap Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis - 1989   [pag. 122] De kolfbaan, eens behorend bij de gelijknamige herberg te Utrecht, verloor in de eerste helft van de 19e eeuw zijn oorspronkelijke functie
Nederlands Historisch Genootschap - 1969   [pag. 116] Naarmate de tijd verstreek, kwam de nadruk meer te liggen op de gezelligheid,
door het samen kaarten, eten en het spelen op de kolfbaan, ...
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief - 1925   [pag. 74] Hij breidde dit grondgebied uit door ten eerste 22 Augustus 1781 het huis „de drie Brabanders" met kolfbaan aan den Heerenweg buiten Haarlem voor / 2900 aan ...
Nederlands Historisch genootschap - 1876   [pag. 119] ... een spul speelden met houte bollen en groote swaere houte colven.
Nederlandsch Klassiek Verband Hermeneus: maandblad voor de antieke cultuur - 1999   [pag. 289] De Kolfbaan, voormalig ...
Nederlandsche spectator - 1856   [pag. 321] Dat is voor twee jaar onteigend voor den spoorweg," was het antwoord. En de kolfbaan, waar je zoo'n lief ...
Nieuwe West-Indische gids - 1943   [pag. 19] ... wist den gouverneur nog een nieuwtje te vertellen, toen hij den brief had overgebracht. Tappert zou den vorigen avond op de kolfbaan den gouverneur een ...
Arjaan van Nimwegen Burengeruchten - 2017   [p. 28] Hij was een pennenlikker op het partijbureau, hier om de hoek, aan de Kolfbaan.
M. Noël Chomel Algemeen Huishoudelijk-, Natuur-, Zedekundig- Konst- Woordenboek - 1788   [pag. 4261 en 4262] Kolfbaanen zijn zodaanige plaatsen welke voorbeschikt en bekwaam gemaakt zijn, om het kolfspel uit te oefenen. ...
J.F. Noordziek e.a. Gedenkboek der Costers-feesten van 15,16 en 17 julij 1856. (Bockhandelaars - 1858   [pag. 286] Omstreeks vijf ure verzamelden dezen zich in de kolfbaan van het Congres, welke voor deze gelegenheid in eene zeer doeltreffend met vlaggen en bloemen ...
D.C. Nijhoff Staatkundige geschiedenis van Nederland - 1893   [pag. 450] ... kroegen ; op de beurs , in de kegelbaan en de kolfbaan, ...
Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike: hoe sij Vrou Lortse verheffen   ... p. 47 Een vergelijking met andere zotskolven op prenten, die mij in handen kwamen, toonde dat deze opmerking bij verreweg de meeste zotskolven te maken valt, voor zoover de kolf althans een kop heeft; Op sommige prenten heeft de zotskolf zelfs zeer duidelijk een mannenkop; p. 49 Men vindt ook inderdaad zotskolven afgebeeld ...
Geert & Sara Nijs From Colf to Kolf - 2010   Publicatie in Goflika no. 6 (Magazine of the European Association of Golf Historians and Collectors)
Geert & Sara Nijs 750 Jaar 'Mit ener coluen' - 2011 (Nederlands en Engels)   Publicatie in eigen beheer. Zie ook http://www.ancientgolf.dse.nl/pdfs/1261%20NL.pdf (Nederlandstalig) en http://www.ancientgolf.dse.nl/pdfs/1261.pdf (Engelstalig)
Geert & Sara Nijs From Colf to Kolf. The same word, a world of difference - 2012   Uit: Goflika
Geert & Sara Nijs Colf'sloffen' - 2012   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs The Italian traditional games of fiolet and rebatta - 2012   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Results Christie’s auction of the Jaime Ortiz-Patiño Collection - 2012   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs St Anthony, patron saint of all crosseurs - 2012   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs The year 1297: Facts or Fairy tales? - 2013   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Crosse - 2013   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Crosse, too strenuous for women? - 2013   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Jeu de mail in Switzerland - 2013   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Choule: Expressions and proverbs - 2014   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs A present with a long history - 2014   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Choule: Emile Zola - 2014   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Les parties de « Germinal » dans lesquelles Zola décrit le jeu de crosse - 2014   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Saint Antoine, patron de tous les crosseurs - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Early colf in America - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs The first international golf/colf match? - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs 'Caveat Emptor' Buyers & Sellers Beware - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Earliest paintings of colf players - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Nautical archeology - 2015   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs The oldest picture of Scottish Golf? - 2015   'A stick-and-ball played in the Dutch manner on the frozen river at Largs on the Firth of Clyde. Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Chanson de club | Club song - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Playing Colf in the Arctic - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Mail too frivolous for women? - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs La saison - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs The season - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Colf only for men? - 2016   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs En quoi consiste le jeu de crosse? - 2017   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Le Noble Jeu de Mail - 2017   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Colf, a long and a short game - 2017   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Jeu de mail à Orange - 2017   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Mail, a long and a short game - 2017   Source: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Golf ontstond in Nederland? - 2017    
Geert & Sara Nijs The continental hole - 2017 (oorspronkelijk: 2011)   From: Games for Kings & Commoners, 2011. Source 2017: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Mail, knocking wooden balls around - 2018 (oorspronkelijk: 2011)   Source 2018: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Colf - 2018 (oorspronkelijk: 2011)   Source 2018: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Clubs for crosse en plaine (field crosse) - 2018 (oorspronkelijk: 2015)   Source 2018: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Clubs for mail - 2018 (oorspronkelijk: 2015)   Source 2018: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs Expressions & proverbes (Jeu de Crosse) - 2018   Source 2018: http://www.ancientgolf.dse.nl
Geert & Sara Nijs La Crosse - 2018    
Geert & Sara Nijs The oldest reference to jeu de mail (pall mall) in Italy - 2018    
J.W.L. van Oordt Volks- wis- en werktuigkundig lees- en leerboek - 1839   [pag. 11] Om dit duidelijk te maken kan men een' bal , die in eene kolfbaan voort- ...
F.P. van Oostrom Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 - 1996   De maandag na Sint-Nicolaas 1395 weten we ons echt in Holland: als mijn here ende mijn vrouwe op te ijse te Delfwairt gaen wouden, betailt van colven, van ballen, van sleden te huur...
Opgravingen in Amsterdam 20 jaar stadskernonderzoek - 1977  

Dienst der Publieke Werken / Amsterdams Historisch Museum / Afdeling Archeologie: Kolfsloffen en schaatsen

Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst - 1833   [pag. 133] De kolfbaan, die, volgens de nasporingen van den Hr. Witkamp tot 1760 in 't Doolhof bestond, was vervangen door een mallemolen. Op de „hooge verheven poort" ...
Oude hollandsche tuinen - 1943   [pag. 146] ... huis en weer hooge hagen, die ons doen denken aan de coulissen van het tooneel, en ook een kolfbaan met een gezelschap vereenigd onder de hooge boomen. ...
G.S. Overdiep e.a. De volkstaal van Katwijk aan Zee - 1940   [pag. 32] Men moet dit zoo begrijpen, dat de kolfbaan begon bij het tegenwoordige hotel De Zwaan en dat er spelers waren die in één slag eenige honderden meters ver ...
Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren - 1847   [pag. 102] ... op de kolfbaan, aan een' staak geplaatst, mei een rad op den ...
P.C. Paardekooper ABN-uitspraakgids   ... kol?nak kolenbak kol?b?k kolendamp kol?damp kolenkit kol?k?t kolf k?l ? f kolfbal k?l ? fb?l; k?l ? vb?l kolibrie kolibri koliek ...
Sir Samuel Pepys The diary of Sir Samuel Pepys - 1663/1664   Malie in Londen
W.A.G. Perks De geschiedenis van de Maliebaan - 1970    
Marlies Philippa e.a. Etymologisch woordenboek van het Nederlands - 2004   Dit is hetzelfde woord als *• KOLF 'knuppel', dat in deze betekenis een oudste attestatie heeft uit 1360 [kopie 1423-65; MNW sollen]. Kolven was in de ...
Thomas Pistorius Korte en zakelijke beschrijvinge van de Colonie van Zuriname   ... Maart en April te voorschyn. De Vrugt die geheel rond is gelyk Kolf ballen, is aangenaam van reuk en smaak en zeer vervrisschende. ...
H. Poolman Ordonnantiën, Keuren en Statuten der stad Naarden (van 19 februari 1623 tot 6 september 1646) - 1980   Colf
Charles Price The World of Golf: A Panorama of Six Centuries of the Game's History - 1962   [pag. 16] Kolven was played in a kolfbaan, which was a walled court, usually paved and often connected to an inn. The kolfbaan was used to drum up business much as ...
Pro Patria: werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923 - 1998   [pag. 269] ... men niet wilde kolven of beugelen, maar wel te hoop liep om golf Ie spelen? Waar men zijn moedertaal "plus ou moins bien" sprak en dat gemis geen gebrek ...
De Politicke kruyer - 1783   [pag. 294] ... nog Zondags in de Kolfbaan, en dat is kamp. Ik wpu maar dat wy van de Zomer begonnen naar den ...
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen Werken - 1852   [pag. 123] ... zijnde het huis voorzien van verscheidene kamers; voorts eene open plaats met overdekte kolfbaan en twee ...
Anthonis de Roovere De gedichten van Anthonis de Roovere [1]   ... refrein GHEESTELIJCK DEN BAL TE SLANE . Het balspel, i.c. het kolven, weldra verdrongen ook in de vergeestelijking door het .
Anthonis de Roovere De gedichten van Anthonis de Roovere [2]   ... die van gemoedsrust kan zijn ontstaan). 4 Den bal te slane te kolven, vg. J.W.P. Drost Het Nederlandsch kinderspel vóór de ...
G. Rooijakkers Rituele repertoires: Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant, 1559-1853 - 1994   [pag. 244] Op de kolfbaan te Eindhoven raakte onze predikant met enkele omstanders in discussie over hun oude, vervallen kerk. Volgens het publiek moest deze weer ...
J. Ruysendaal Amsterdamsche Mercurius - 1810   [pag. 92] ...'T bedoelde woord toch KOLFBAAN is. Henrikus Arens. Kolf maar zoo fraai 't kan zijn. KOLFBAAN ¡s dus, zoo ik niét mis, 'T is een vermaak voor vele ...
Frans Sagers Kolven (In: Het boek der sporten samengesteld door Jan Feith) - 1900   voo 'te caetsen ende den bal metter colven te slaen...'
A.H.M. van Schaik Dr. Hendrik Moller, 1869-1940: een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant - 1988   [pag. 22] Daar ging in de zomer twee keer per week de wandeling heen. Er was een kolfbaan en een groot wit landhuis met een sierlijk dakterras bekroond, ...
K. Scheffer Holland: historische Tijdschrift   [pag. 258] ... om zich achter kolfbaan De Zon ...
D.F. Scheurleer Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18e eeuw in verband met Mozart's verblijf aldaar - 1909   [pag. 53] ... bestaande uit een ruim huis met stal en kolfbaan, groote zaal en een huis met twee koepels aankocht en er zijn bazar ...
Dr. G.D.J. Schotel Het Maatschappelijk Leven onzer Vaderen in de Zeventiende Eeuw - 1869   Achtste Hoofdstuk - Volksspelen
C.F.J. Schriks Kleine historie van 225 jaar Groote of Oranje Sociëteit, Zutphen, 1763-1988 - 1988   [pag. 69] Het spel was zo in trek dat ondanks de hoge kosten van reparatie van de kolfbaan deze in 1817 toch werd gerepareerd. Het spel stamt uit de middeleeuwen en ...
Jos. Schrijnen Nederlandsche volkskunde   ... (R.) 235. Kokerel 271. Kolde brulfte 282. Koleuren-geven 268. Kolfspel 266. Komdorp 27. Kommuniedag (Eerste) 275. Königsreiten 233. ...
Jos. Schrijnen Nederlandsche volkskunde   ... p. 266 Raket- en kolfspel zijn voldoende bekend ...
Johannes Christoffel Schultz Het nieuwe Nederlandsche, Fransche, Americaansche en Engelsche Kolfspel; vertoond in drie bedryven - 1782   Digitale versie van Digitale Bibliotheek Nederland (dbnl)
Scottish Golf History Golf: By-product of Polder land and Links land - 2014  

Presently most historians acknowledge that 'colf' in the Netherlands provided some elements of golf...

C.P. Serrure (red.) Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 1   ... (1) Crichoudre , ook wel crickwarder, roedrager van kruk, kolf . Men kan hierover raedplegen Warnkoenig , Histoire de la ...
C.P. Serrure (red.) Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 3   ... syn. 7. Item, noch is verdragen dat men alle Sondaghen colven sal, welcke colven men altijt houden sal des Sondaechs te ...
Samuel Singer Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi. 2000.   [pag. 177] Ten es gheen recht spel daermen met cromme coluen slaet.
Johan Six van Chandelier Poësy - 1657   [pag. 63] 's Amsterdammers Winter (over de Schotse kliek). Zie bijlage 1 van het artikel waarnaar is verwezen.
Do Smit, Geert & Sara Nijs Anno 1261 - 'mit ener koluen...', en wat daaraan vooraf ging. 2011   Samenvatting uit webmuseum Colf & Kolf, tijdvak 1200 - 1450
Do Smit (Colf, Kolf), Michiel Eijkman (Golf) - Colf Kolf Golf, Early Golf-Vroeg Golf - 2016   September 2016. ISBN 978-90-78920-27-4
Do Smit 'Schotse kliek', een bijzondere bodemvondst te Leiden - 2017    
Sociaal en Cultureel Planbureau De sociale staat van Nederland 2005   [pag. 188] ... beugel, midgetgolf, kolf, moderne vijfkamp, bobsleeën en sleeën. c Tennis, badminton, judo, squash, tafeltennis, schaken, dansen, karate, taekwondo, ...
A.P.L. Spuybroek Het Kolfspel. Geïllustreerde handleiding - 1909   Integraal beschikbaar in webmuseum
Ch.J. Stanhoffius, F. de Kruyff Almanach pour l'année 1767   Tafelkolf
F.A. Stoett Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden [1]   ... Zaanstreek zegt: ontleend aan het vroeger algemeen voorkomende kolfspel 1) . Volgens het Ndl. Wdb. III, 1823 moet men onder kolfje ...
F.A. Stoett Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden [2]   1227. De kolf naar den bal werpen, d.w.z. het opgeven, den moed verliezen; ...
F.A. Stoett Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden [3]   146. Den bal misslaan. Aan het kaatsen, kolven of klossen ontleend (zie Ter Gouw, De Volksvermaken , 335), en ...
F.A. Stoett Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden [4]   ... Proeven van Woordverkl. bl. 87-90; Schuermans, 266; 274 i.v. kolf ; hd. knollen, knolfinke , grober Mensch en vgl. n o . 841. In ...
F.A. Stoett Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden [5]   ... voorkomen, moet natuurlijk niet aan het kaatsen, doch aan het kolven gedacht worden. Dat ook in Friesland, het land der kaatsers, ...
Stijn Streuvels In oorlogstijd. Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog   ... hals over kop 2 requireren: opeisen 3 alzo: aldus 4 crossen: kolven 1 hebben: zijn 2 ijzerenweg: spoorweg 3 alzo: aldus 1 achter: ...
G. Stuiveling Rekenschap - 1941   [pag. 86] ... mannen, die kroeg en kolfbaan fatsoenlijk ...
Willem van Swaanenburg De herboore oudheit, of Europa in 't nieuw   ... Hemel, Aard, de Zee, ja wat 'er is; Dog baazen, die haar kolf het hoogste vaak opbeuren, Zyn uit de baan het eerst, of ...
C.H.C.A. van Sypesteyn Oud-nederlandsche tuinkunst; geschiedkundig overzicht van de nederlandsche tuinarchitectuur van de 15de tot de 19de eeuw - 1910   [pag. 78] Beide zijn aangelegd op singels; die op de prent „Maius" is nog zeer eenvoudig; er is eene kegel- of kolfbaan, er staan een paar boomen en langs eene ...
Nicoline van der Sijs Het versierde woord   ... speelbal, kaatsbal, lustige slag, kaats-, hooggedreven, kolf-, rollend. ballingschap ( ballingschap ) schandelijk, ...
Jacques Temmerman Golf & kolf, zeven eeuwen geschiedenis - 1993   Relevante pagina's in webmuseum. Klik hier links op de naam en de boektitel. Let op: 200 Mb
Fred. Thomas Het kolfspel - 1943   Excerpt uit tentoonstellingscatalogus Amstel Vecht Zaan, van augustus tot december 1943 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Regionaal Archief Tilburg 7. Wevers en fabrikanten - ongedateerd   Een van de oudste takken van nijverheid in Goirle was de fabrikage van kaatsballen.
Richard Twiss Miscellanies in two volumes, Volume II - 1805    
Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde - 1938   [pag. 338] voorts ons te vergunnen gebruik te maken van de lokalen in de voormalige kolfbaan van de societeit de Harmonie . . . , zijnde dat lokaal voor ons zeer ...
Utrechts Monumentenfonds - Kolfbaan De Drie Dorstige Harten - 1989    
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis: Revue d'histoire du droit Legal - 1918   [pag. 99] ... kolfbaan ...
André M. Vagliano Golf in France - 1938/1939   La Chôle
Gerrit de Veer Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort  

[pag. 40r] ... wy een colf toe om daer mede te colven, ...

... Willem Barentsz stuurde hen op 15 mei 1597 na een barre winter vanuit het Behouden Huys naar buiten om zich te oefenen met kolven, hardlopen, springen of wat ze maar wilden...

P. van 't Veer Het leven van Multatuli - 1979   [pag. 24] Kees ging met de kapitein mee naar de kerk, de komedie en de kolfbaan 'en ik had het zoo goed, dat ik eens een vriend van de Kapitein hoorde vragen omtrent ...
Bart Van der Veken e.a. Bijzondere vondsten uit een waterput - 2018   Bal gevonden te Vlimmeren, België
Isaac van der Velde De tragedie der werkwoordsvormen   ... ; hij kon een paard prijsgeven ; zijn ogen flikkerden ; de kolf opgeheven . vastberaden omklemde hij; Het voornaamste ...
Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde, en Recht - 1914   [pag. 90] ... voorts 5 morgen 1 10 roeden bij de Kolfbaan voor 2 gld. en 1 stuiver ...
Vereeniging van archivarissen in Nederland - 1998   [pag. 17] ... en sal moegen speelen met colven, dollen, ballen, ...
Verslagen omtrent 's rijks oude Archieven - 1899   [pag. 26] ... van een huis en kolfbaan aan den ...
H.J. Vieu-Kuik Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken: een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw - 1952   [pag. 116] Het is de eigenaar van de „Wynberg", een „herberg" met een kolfbaan er bij, waarover op blz. 478 nog eens wordt gesproken. „Logement" en „kastelein" ...
Onze volkstaal   ... Vrouwelijk meervoud moeken. Mót - Bal bij eene soort van kolfspel. Mannel. meerv. mótten. Paven - ütpaven - Kloppen, uitkloppen. ...
J. Vollenhove Predikant en toerist: het dagboek van Joannes Vollenhove, Engeland - 2001   [pag. 37] ... kolfbaan. Eventueel aanwezige gazons, zandpaden etc. hebben geen indruk
achtergelaten. 33 Deze opmerking over het ...
Joost van den Vondel De werken van Vondel Deel 5 1645-1656   ... door 't velt: of win den prijs met schieten: Of kaets en kolf om prijs: of zwem door breede vlieten: Of luchtigh met een ...
A.C.J. de Vrankrijker Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden eeuw - 1937   [pag. 59] Dit spel heeft zich ontwikkeld tot het ons bekende golf en is in de Gouden Eeuw ook wel aan te duiden als kolven, dat vrijwel hetzelfde was. ...
Willem de Vreese Middelnederlandsch woordenboek   [pag. 1712] 1) Kolf, knots, knuppel, vaak voorzien van een ijzeren, ... Van niet te vechten niit loden kolven ... eene met load besingen kolf, eene kolf met een ...
Tiemen de Vries Holland's Influence on English Language and Literature   ... of a game. Already known in England in 1457. Probably from D. kolf . M.D. colve . Cf. D. kolfbaan. Kolven - a game played with ...
J.M. Vugts Kolfbal - 1977   Uit: De Klopkei, heemkundig tijdschrift voor Waalwijk. Jaargang 1, uitgave 3, pagina 44
Stichting Heemkundige Kring 'De vyer Heertganghen' Documentatie over het ballenmaken   Anoniem, ongedateerd
J. Wagenaar e.a. Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel   [pag.268] ... een half lichaam vondt men geslagen tegen de kolfbaan van het Wynhuis Bloemendaal ...
A.S.C. Wallis Vorstengunst    ... venster getreden, de jonge edellieden waren in den tuin aan 't kolfspel bezig, Nils' heldere lach, die van geen sombere denkbeelden ...
Jan de Weert Nieuwe doctrinael of spieghel van sonden   ... p. 38 Zoo pleegt het volk de heilige dagen te vieren, met dobbelen, met kolven, met vogelschieten en met kaatsen ...
Charlotte Wilcoxen Seventeenth Century Albany: A Dutch Profile - 1981   Chapter 4, Crime and Punishment; Chapter 12, Games. Veroordeling als bewijs dat gecolfd is in Albany, USA
J.F. Willems (red.) Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 [1]   ... kunnen slaen, en die daerom verboden was, benevens de cortoise colven, looden hamers, en dergelyken. 1 Mes . De Ord. 1348 voegt er ...
J.F. Willems (red.) Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 [2]   ... an zen vinger, en schoens an zen voeten: brinkt 't vet gemakte kolf, slaet het, en laet ons vroylyk éeten en smeiren; want men ...
J.F. Willems (red.) Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 [3]   ... an zine vinger, en e paer schoene an zi voete; hael - het vet kolf uut, en steek - het de keel of; me zulle kerremes hoen: den ...
J.F. Willems (red.) Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 7 [4]   ... en zy metter gerechter maten, op thien pond. Item. Wie met colven tsolt 4 es om twintich scellinge oft op hare overste cleet. ...
J.F. Willems (red.) Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 9 [5]   ... rink a ze vinher en doet hen schoenen a ze voeten; hael'et vet kolf; doed'et dood; gow éten en kerremis houden, wa me zeune was ...
J. te Winkel De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde.Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1)   ... schijnt, waar van kleur. Hunne [p. 517] onbesuisdheid met de kolf, vooral wanneer zij dronken zijn, de ruwheid waarmee zij hunne ...
Wiskundig Genootschap Verzameling van wiskunstige opgaven - 1850  

[pag. 131] paal eener kolfbaan is , en A en C ...

[pag. 188] Om het punt te vinden, waar de paal eener kolfbaan moel gerankt worden door eenen bal , die, uit een gegeven punt ...

Jacob Eduard de Witte Fragmenten uit de roman van mijn leeven [1]   ... van dit Kleine Stadje bij malkanderen kwamen om eene Partij te kolven of een glas wijn te drinken, gaf men mij eene vrije goede ...
Jacob Eduard de Witte Fragmenten uit de roman van mijn leeven [2]   ... de Boskoopse kweker Pieter van Brakel. Tijdens het kolven herinnerde Van Brakel De Witte aan het débacle van zijn vader ...
Cees van Woerden Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren - 2002    
Betje Wolff en Aagje Deken Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3   ... haar niet te vergen. Thans heeft de stoute Meid weer een nieuw kolfje naar haar hand. Een Schoolmeester, die ergens digt by Tante ...
Betje Wolff en Aagje Deken Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (eerste deel)   ... wevers, (die hier in groote getale zijn) stoejen, kaatzen, kolven, dansen, en, komt het zo te pas, oorvijgen uitdeelen, in die ...
Betje Wolff en Aagje Deken Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart - 1905  

[pag. 447] Ik was daar van de week op mijn kolfpartijtje, buiten in de Wijnberg, ...

[pag. 447] Zij kwamen ook bij de kolfbaan kijken en lachen. Ik vroeg aan de kastelein (in
mijne jeugd zou men waard gezegd hebben): zeg, Jaap, ...

Betje Wolff en Aagje Deken Briefwisseling - 1987   [pag. 643] ... nooit ben ik gezonder geweest dan op reis, in deezen gezonden Oort en helderen Hemel. het zagt schokken op wegen als een kolfbaan deed mij zeer goed.
Woordenboek der Nederlandsche taal   Lemma's Kolf I en Kolf II
Woordenboek der Nederlandsche taal  

[pag.566] ... wy een Colf toe om daer mede te colven, O.-I. e. W.-I. Voyag. l, 506 [1598]. ...

[pag. 1382] paal die aan het voorste uiteinde van een kolfbaan staat. ... van een kolfbaan, KUIPERS [ 1901 ] . — Aan de belde uiteinden der baan staat . . . een paal, ...

Douglas Young St Andrews: Town and Gown, Royal and Ancient - 1969   [pag. 125] It is cognate with the Dutch noun kolf, meaning 'club'. ... In its modern form het kolven is played in enclosed, sometimes roofed, courts attached to inns ...
Zeeusche Nachtegael    ... Proper te peerd', en proper op schaetsen, Proper in't kolven, proper in't kaetsen, [p. 137] origineel Proper in al u doen ...
Emile Zola Germinal (excerpt) - 1906   Jeu de Crosse
Marianne van Zuijlen IJsspelen (2): kolven op het ijs - 2005   In: Kouwe Drukte, orgaan van Verzamelkring De Poolster van april 2005
     
jump to top    
     
     

Niet digitaal beschikbaar

     
Algemeen Vlaamsch idioticon: uitgegeven, op last van het Taal- en letterlievend genootschap - 1870   [pag. 228] ... in gebruik is voor: kolven of op de kolfbaan spelen, kan wel hetzelfde, doch verbasterd woord zijn. ...
Amsterdamsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren - 1888
  [pag. 81] ... Kolfbaan l In de Yyzelstraat by de Prinsegragt l Op de Baangragt by de Weeterings Poort, in een Onderhuis, in de Royaale Kolfbaan l ...
Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen Realia, register op de Generale resolutiën van het kasteel Batavia. 1632-1805 - 1885   [pag. 149] ... de kolfbaan te laaten maaken . . 20 September 1771. Aan dezelve 1000 rd8 te laten verstrekken uit het bij de ...
Petrus Borchardus Bladen uit de memoires van Petrus Borchardus borcherds - ca 1806   [pag. 159] en [pag. 194] ...In de Gouvernementstuin was een alkoof van eiken, 100 voeten in de lengte en 30 in de breedte, beschaduwd door bladeren en takken, die men de kolfbaan noemde...
Ayolt Brongers Zevenhonderd jaar spel 'metten colve' in de lage landen   Ter gelegenheid van de tentoonstelling '700 jaar golf' van 6 t/m 20 september 1997 in het gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Ayolt Brongers Early Golf - 2004   Geen voorbeeld beschikbaar
Alfons de Cock Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland - 1903   [pag. 137] Met de ijzeren kolf kan men den bal het verste smijten, vooral als men ... zich soms met kolven. In het zuiden van Oost-Vlaanderen, naar de Waalsche grens ...
'T daghet in den Oosten: limburgsch tijdschrift voor taal- en andere - 1892   [pag. 95] ... wordt in de vork gezet, en de kolver moet met zijne kolve den bal, over de
kolfbaan naar zijnen ...
S. Douwes van Veen Uit de vorige eeuw: vier voorlezingen, ter kenschetsing van het kerkelijk en ... - 1887   [pag. 29] ... nu een beter voorbeeld gaf aan de gemeente dan in vroeger dagen en uit de Kerk niet meer regelrecht naar de herberg en de kolfbaan ging gelijk weleer. ...
Dr. G.J. Dozy Spel en Spelen, schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw - 1909    
Desiderius Erasmus Familiarium colloquiorum formulae - 1519   Erasmus schetst het beeld van een school in de vorm van gesprekken tussen schooljongens over colf, kaatsen en andere balspelen.
Dorothea Fairbridge Gardens of South Africa   [pag. 8] ...kolfbaan...
Genootschap Amstelodamum, Vereniging voor Openbaar Onderwijs Amsterdam), Kroniek van Amsterdam - 1907   [pag. 109] Het was toen een logement met druk bezochte kolfbaan. De volgende eigenaar was C
. D ... kolfbaan ...
Nicolaus de Graaff Reisen van Nicolaus de Graaff naar alle gewesten des Werelds, tussen 1639 en 1678 - 1684?  

...In de tussentijd vermaakten wij ons op de eilanden van Macao met jagen, vissen, kaatsen en kolven...

...Een van de volgende dagen voeren wij met drie sloepen naar het Papen- of Groen Eiland, alwaar zich een vermakelijke tuin en Jsuiten klooster, kegel- en klosbaan bevond, waar wij ons enkele uren hebben vermaakt...

Marnix Gijsen Ontdek Amerika - 1927   [pag. 130] ... die reserve-ballen en kolven dragen, ...
Haagsch jaarboekje - 1896   [pag. 49] Of mogen we onzen Verhuist niet als een groot man eeren, en wat is hij in de Kolfbaan van Kees Vermeulen. — (nu de Bazar van Boer) — klein begonnen. waar ...
Frederik de Haan Oud Batavia, gedenkboek uitgegeven door het Batavisch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919 - 1922   [Deel II, pag. 26, paragraaf 1046] Hier en daar vond men eene kegel- of eene kolfbaan, de laatste voor ons nationale golfspel, dat een zeer kalm en ietwat zouteloos karakter droeg; men kon er zijne pijp bij rooken.
Frederik de Haan Oud Batavia, gedenkboek uitgegeven door het Batavisch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919 - 1922   [Deel II, pag. 228, paragraaf 1361] Zelfs van ringsteken is een spoor te ontdekken en aan kolven is altijd gedaan, maar dat kon enkel in de herberg...
Hendrik Anthony Lodewijk Hamelberg Die dagboek van H.A.L. Hamelberg 1855-1871   [pag. 52] In den zeer groten tuin, waarin beide gebouwen staan, is eene kolfbaan en eene kegelbaan...
Hartmans Tijdschrift ter beoefening van het administratief recht - 1887   [pag. 400] Onder andere winkelnering wordt niet verstaan het bedrijf van slijter in sterke dranken, wijnen of bieren, restaurateur, societeit-, biljard-, kolfbaan-, ...
De keure van Hazebroek van 1336 - 1905   [pag. 331] ... KOLF ...
K. Heeringa Rechtsbronnen der stad Schiedam. 1904   [pag. 151] ... den ball te slaen ofte te colven ofte ...
H. de Jager De middeleeuwse keuren der stad Brielle. 1901.   [pag. 58] Van dat men gheen lodden colven off ... colven ...
Reinier de Klerk - 1766  

...oprichting ener sociëteit, welke was gevestigd aan de oostzijde van de Buiten Nieuwpoortstraat met groot achtererf, waar een tuin en kolfbaan waren...

Mr. A.F. Lammens - 1818   ... er was een Kolfbaan tot vermaak en tijdkorting voor het garnizoen...
Karel van Mander Schilderboeck   ...rincketten en colven...
A. Markus Arnhem, omstreeks het midden der vorige eeuw: mit geschiedkundige aanteekeningen - 1907   [pag. 291] ... langs de Steeg lag aan een voortuin de kegelbaan, terwijl in het gebouw de eenige en laatste kolfbaan binnen deze gemeente aanwezig was. ...
De navorscher-Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis - 1895   [pag. 737] ... ons in de kolfbaan tot een ...
Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis - 1982   [pag. 367] Gevaarlijk kolven in de Alkmaarse Hout. [Blijkens een notariële acte tut 1599 waarin sprake is van een ongeval bij het ...
Nederland's patriciaat - 1925   [pag. 200] ?. Wouter Colf (in later jaren Kolf en Kolff) ged. Nijmegen 9 Nov. 1610, tr. Rijswijk (G.) 7 Juli 1641 Maria van Heteren, wed. van Gerrit ...
Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding - 1869   [pag. 520] ... de kolfbaan ongestoord in gebruik had genomen en niemand der dorpelingen ... en weer praten snelden verdeelde groepjes op de spelers in de kolfbaan toe. ...
Geert & Sara Nijs Choule, The Non-Royal but most Ancient Game of Crosse - 2008   Verkrijgbaar via ancientgolf@wanadoo.fr. € 30
Geert & Sara Nijs Games for Kings & Commoners. 2011   Vergelijkingen tussen jeu de crosse, colf, kolf en golf in 9 essyistische hoofdstukken. Uitgegeven in eigen beheer. € 25, inclusief handling en kosten van toezenden. Informatie: ancientgolf@wanadoo.fr
Geert & Sara Nijs Jeu de Crosse. Crossage à travers les âges - 2012    
Geert & Sara Nijs Games for Kings & Commoners, Part Two. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5   Vergelijkingen tussen jeu de crosse, colf, kolf en golf en malie in 12 essyistische hoofdstukken. Uitgegeven in eigen beheer. € 25, inclusief handling en kosten van toezenden. Informatie: ancientgolf@wanadoo.fr
Geert & Sara Nijs Games for Kings & Commoners, Part Three. 2015. ISBN 978-2-9540069-3-2    
François Rabelais Gargantua en Pantagruel - 1996 (vertaling uit het Frans, oorspr. 1532)   [ISBN 90-5515-086-X pag. 99] Opsomming van spellen en spelen: ... op je hoofd staan, pimpampet, op z'n Bretons dansen, in de kring, kolf, radslag, teerling werpen ...
C.J.F. Slootmans Jan metten lippen, zijn familie en zijn stad - 1945   [pag. 448] ... Enkele andere edelen houden zich daar bezig met kolfspel. (Hoe een ongeluk bij het kolven van invloed is op het diplomatieke verkeer met Filips II van Spanje)
Janny Venema Kinderen van weelde en armoede 1650-1700   ...colf in Beverwyck... (thans Albany, New York)
Jacob Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek - 1976   [pag. 301] Kolf, knots, knuppel; cor- toise, ... kolf met een ¡j/cren punt ; kolf in het ... Kolven, het spel. Colven, zw. ww. intr. ...
Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. 1898   [pag. 599] ... colven ofte cloot te schieten op 't dorp van ...
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis - 1904   [pag. 280] ... aangaande den verkoop van het pand vermeldt, dat het bestond uit een ruim huis met stal en kolfbaan, groote zaal en een tuin met twee koepels. ...
Vivat's geillustreerde encyclopedie: 10 v. and Supplement, 1 v. Verklarend - 1908   [pag. 525] ... kolfbaan stond in de Plantage en werd afgebroken in 1878. Kolven geschiedt op navolgende wijze: op harden, effen vloer van 15 — 30 M. lengte, ...
Johannes Vollenhove Dag- en reisboek   [pag. 36 en 37] Het park was omgeven door prachtige huizen van vooraanstaanden en een druk begane kolfbaan.
Wagner-Vereeniging te Amsterdam Maandblad voor muziek - 1894   [pag. 133] ... een nieuwe zaal op eeu andere kolfbaan, die van Bel-Air, ...
P. Weiland Kunstwoordenboek, of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen - 1858   [pag. 603] ... aftrekken, korten ; (in de kolfbaan) den bal achter den paal, op het schot spelen. ...
Annemarieke Willemsen Spel met stok en bal: de kolfbaan (In: Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland) - 1995   [pag. 135] Kolf was de meest populaire volkssport van de Middeleeuwen. e.v.
Annemarieke Willemsen Caetsen ofte colffven (In: Madoc) - 1996  

[pag. 91-100] Caetsen ofte colffven

[pag. 95-100] Waar en wanneer het kolven is ontstaan, is niet bekend.

Annemarieke Willemsen Kinder delijt, middeleeuws speelgoed in de Nederlanden - 1998    
Annemarieke Willemsen The Game of the Month. Playful Calendars in Ghent-Bruges Books of Hours (In: B. Dekeyzer / J. Van der Stock (eds.), Manuscripts in Transition: Recycling Manuscripts, Texts and Images. Proceedings of the International Congress held in Brussels (5-9 November 2002)) - Leuven 2005 (Corpus of Illuminated Manuscripts 15), 419-430.    
J. Winkler Oud Nederland - 1888   [pag. 156] De kolfbaan is nog het langste in het leven gebleven, en wordt bier en daar door enkelen nog wel bespeeld, vooral in Noord- Holland en Friesland. ...
A. Winkler Prins Geïllustreerde encyclopedie, woordenboek voor wetenschap en kunst - 1886  

[pag. 522] Kolven is de naam van een spel, dat in eene daartoe ingerichte kolfbaan gespeeld wordt. ...

A. Winkler Prins Encyclopaedie - 1947   [pag. 147] ... kunnen genoemd worden: kaatsen, wel een der oudste, voetbal, hockey, korfbal, cricket, golf, kegelen, lawn-tennis, waterpolo, handbal en kolven. ...
H. Witte Sempervirens - 1905   [pag. 478] ... kolfbaan, waar het fruit is Prins der Nederlanden en de heer de Priester die van HM de Kongin-Moeder. ...
Cees van Woerden Spelregels - 1996   www.sinteloyengasthuis.nl
J. Wolbers Geschiedenis van Suriname   ...ruzie in de kolfbaan van Paul Noortman...
     
     
jump to top    

 

colouredscrollbar